ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.40 din 28 martie 2002
pentru recuperarea arieratelor bugetare
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.149/2003 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002
  O. nr.200/2003 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind procedura și competențele de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor restante la bugetul de stat, administrate de Ministerul Finanțelor Publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 580/2002
  O. nr.1/2003 al președintelui Centrului Național al Cinematografiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura și competențele de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor restante la Fondul cinematografic, administrat de Centrul Național al Cinematografiei
  O.G. nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
  O. nr.1.426/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor privind constituirea, administrarea și utilizarea fondului de risc pentru garanțiile de stat pentru împrumuturi interne și externe (abrogat prin O. nr.1.079/2006)
  O.G. nr.29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
  L. nr.116/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare


Duminică, 05 decembrie 2021, 13:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.