LEGE nr.56 din 9 iulie 1993
Legea Curții Supreme de Justiție
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.130/1998 referitoare la constituționalitatea dispozițiilor art. 59 alin. 1 din Legea Curții Supreme de Justiție nr.56/1993
  D.C.C. nr.175/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 pct. 1 lit. d), art. 361 alin. 1 lit. d) și ale art. 3851 alin. 1 lit. c) și d) din Codul de procedură penală, astfel cum au fost modificate prin Legea nr.45/1993 și prin Legea nr.141/1996, ale art. II din Legea nr.153/1998 pentru modificarea și completarea Legii Curții Supreme de Justiție nr.56/1993 și ale art. 25 alin. 1 lit. b) din Legea nr.56/1993, modificată și completată prin Legea nr.153/1998
  D.C.C. nr.189/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38518 din Codul de procedură penală, astfel cum au fost modificate prin Legea nr.45/1993, precum și a dispozițiilor art. 34 din Legea Curții Supreme de Justiție nr.56/1993, republicată
  D.C.C. nr.167/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 330 pct. 1 și 2 din Codul de procedură civilă, ale art. II alin. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă și ale art. 12, art. 22 și art. 30 din Legea Curții Supreme de Justiție nr. 56/1993


Marți, 26 octombrie 2021, 14:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.