LEGE nr.346 din 5 iunie 2002
privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.553/2002 al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea în anul 2003 a Fondului inițial pentru funcționarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale
  O. nr.188/2004 al ministrului sănătății privind constituirea Registrului operativ național al bolilor profesionale și a Centrului național de coordonare metrologică și informare privind bolile profesionale
  O. nr.240/2004 al ministrului sănătății privind aprobarea Standardelor minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii și a baremului minimal de dotare a acestora
  H.G. nr.2.269/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale (abrogat prin H.G. nr.176/2007)
art. 99 alin. (1)
  O. nr.848/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.450/2006)
art. 141
  O. nr.46/2005 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind modificarea Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin H.G. nr.257/2011)


Joi, 18 august 2022, 23:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.