LEGE nr.346 din 5 iunie 2002
privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.3/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor pentru acordarea autorizațiilor și licențelor, precum și a contribuțiilor agenților economici pe anul 2003
  O. nr.522/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv (abrogat prin O. nr.60/2014)
  O. nr.1.842/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului Declarației privind contribuțiile sociale (abrogat prin O. nr.281/2004)
  H.G. nr.1.610/2003 privind aprobarea Programului social pentru perioada 2003-2004
  O. nr.7/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind modificarea Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin H.G. nr.257/2011)
  H.G. nr.13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale (abrogat prin H.G. nr.118/2012)
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
  O. nr.281/2004 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea modelului și conținutului formularului 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a
  L. nr.512/2004 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
  O. nr.1.912/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetară la 31 decembrie 2004
  O.U.G. nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
  L. nr.287/2010 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011
  H.G. nr.1.394/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice din domeniul infrastructurii de transport (abrogat prin O.U.G. nr.85/2018)
  O. nr.1.080/2011 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic (abrogat prin O. nr.531/2016)
  H.G. nr.250/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice (abrogat prin O.U.G. nr.85/2018)


Joi, 18 august 2022, 23:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.