LEGEA nr.504 din 11 iulie 2002
audiovizualului
Fisa actului

Temei legal pentru:
  Decizie nr.78/2002 privind protecția minorilor în cadrul serviciilor de programe (abrogat prin Decizie nr.57/2003)
  Decizie nr.79/2002 privind cedarea licenței de emisie pentru comunicație audiovizuală pe cale radioelectrică (abrogat prin Decizie nr.260/2003)
  Decizie nr.94/2002 privind retragerea Licenței de emisie nr. S-TV 31 din 27 martie 2001, acordată Societății Comerciale "First Media Advertising" - S.R.L., pentru postul de televiziune prin satelit Omega TV din București
  Decizie nr.96/2002 pentru retragerea unor licențe de emisie
  Decizie nr.100/2002
  H.P. nr.32/2002 privind numirea unor membri ai Consiliului Național al Audiovizualului
  Decizie nr.130/2002 privind difuzarea operelor audiovizuale românești (abrogat prin Decizie nr.130/2006)
  Decizie nr.138/2002 pentru retragerea unor licențe de emisie
  O. nr.365/2002 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale
  O. nr.366/2002 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind calitatea rețelelor de distribuție prin cablu pentru semnale de televiziune și radiodifuziune
  Decizie nr.146/2002 privind acordarea licenței audiovizuale și eliberarea deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor de programe (abrogat prin Decizie nr.213/2005)
  Decizie nr.147/2002 privind acordarea licenței audiovizuale și eliberarea deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea serviciilor de programe prin satelit (abrogat prin Decizie nr.200/2005)
  H.P. nr.38/2002 privind numirea președintelui Consiliului Național al Audiovizualului
  H.G. nr.47/2003 privind stabilirea evenimentelor de importanță majoră difuzate în cadrul programelor de televiziune
  Decizie nr.12/2003 privind eliberarea avizului de retransmisie
  Decizie nr.15/2003 privind retransmisia serviciilor de programe pe teritoriul României (abrogat succesiv prin Decizie nr.262/2003, Decizie nr.261/2003)
  Decizie nr.22/2003 privind unele reguli ale publicității și teleshoppingului (abrogat prin Decizie nr.123/2003)
  Decizie nr.21/2003 privind publicitatea și teleshoppingul la produse medicamentoase, tratamente medicale și suplimente nutritive (abrogat prin Decizie nr.123/2003)
  Decizie nr.36/2003 privind publicitatea la băuturi alcoolice distilate (abrogat prin Decizie nr.123/2003)
  Decizie nr.38/2003 privind publicitatea politică și publicitatea referitoare la exercitarea unor profesii (abrogat prin Decizie nr.123/2003)
  Decizie nr.52/2003 privind obligația radiodifuzorilor de a aduce la cunoștință publicului somațiile și sancțiunile aplicate de Consiliul Național al Audiovizualului
  O. nr.74/2003 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru modificarea Ordinului ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației nr. 365/2002 privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale
art.52 alin.(2), art.59 alin.(1), art.73
  Decizie nr.57/2003 privind protecția minorilor în cadrul serviciilor de programe (abrogat prin Decizie nr.249/2004)
art.10 alin.3 lit.e si art.17 alin.1 lit.d
  Decizie nr.60/2003 pentru modificarea Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 21/2003 privind publicitatea și teleshoppingul la produse medicamentoase, tratamente medicale și suplimente nutritive (abrogat prin Decizie nr.123/2003)
art,17 alin 1 lit.d
  Decizie nr.67/2003 privind abrogarea unor decizii
  O. nr.126/2003 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru modificarea unor anexe la Ordinul ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației nr. 365/2002 privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale
art.52 alin.(2), art.59 alin.(1), art.73
  Decizie nr.86/2003 privind activitatea de control (abrogat prin Decizie nr.761/2007)
art.18 alin. 1-3
  Decizie nr.87/2003 privind difuzarea programelor locale (abrogat prin Decizie nr.122/2003)
art.17 alin.1 lit.d
  H.P. nr.13/2003 privind numirea unui membru titular și a unui membru supleant în Consiliul Național al Audiovizualului
  Decizie nr.97/2003 privind abrogarea unor decizii
art. 17 alin. 1 si art. 15
  Decizie nr.99/2003 pentru retragerea unor licențe de emisie
  O. nr.164/2003 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru aprobarea Procedurii de tarifare și a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației
art. 62 alin. 1 si 4
  Decizie nr.123/2003 privind publicitatea și teleshoppingul (abrogat prin Decizie nr.254/2004)
art.17 alin. (1) lit. d)
  Decizie nr.122/2003 privind difuzarea programelor locale (abrogat prin Decizie nr.312/2004)
art. 17 alin. (1) lit. d)
  Decizie nr.234/2003 privind obligațiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio și de televiziune (abrogat prin Decizie nr.412/2007)
art. 17 alin. (1) lit. d)
  Decizie nr.239/2003 pentru retragerea unor licențe de emisie
  Decizie nr.245/2003 privind scoaterea la concurs a frecvențelor pentru stații locale de radiodifuziune și televiziune
  O. nr.286/2003 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind modificarea Ordinului ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației nr. 164/2003 pentru aprobarea Procedurii de tarifare și a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației
art.62 alin. (1) si (4)
  Decizie nr.257/2003 pentru modificarea Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 146/2002 privind acordarea licenței audiovizuale și eliberarea deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor de programe (abrogat prin Decizie nr.213/2005)
art.17 alin.(1) lit.d)
  Decizie nr.259/2003 pentru modificarea Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 147/2002 privind acordarea licenței audiovizuale și eliberarea deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea serviciilor de programe prin satelit (abrogat prin Decizie nr.200/2005)
art.17 alin. (1) lit. d)
  Decizie nr.261/2003 privind retransmisia serviciilor de programe pe teritoriul României (abrogat prin Decizie nr.199/2005)
art.17 alin. (19 lit. b) si d) si art. 75 alin. (2) si (3)
  Decizie nr.262/2003 pentru modificarea Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 12/2003 privind eliberarea avizului de retransmisie
art.17 alin. (1) lit. d)
  Decizie nr.258/2003 privind difuzarea operelor audiovizuale europene (abrogat prin Decizie nr.130/2006)
art. 22 alin. (1), art. 25
  Decizie nr.260/2003 privind cedarea licenței audiovizuale (abrogat prin Decizie nr.277/2013)
art. 10 alin. (3) lit. a)-d), art. 17 alin. (1) lit. d), art. 56 alin. (1)
  Decizie nr.274/2003 privind asigurarea informării corecte a opiniei publice (abrogat prin Decizie nr.40/2004)
art.3 alin.(2); art.17 alin. (1) lit. d)
  Decizie nr.377/2003 pentru modificarea și completarea Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 274/2003 privind asigurarea informării corecte a opiniei publice (abrogat prin Decizie nr.40/2004)
art. 17 alin. (1) lit. d)
  Decizie nr.17/2004 pentru modificarea și completarea Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 123/2003 privind publicitatea și teleshoppingul (abrogat prin Decizie nr.254/2004)
  Decizie nr.40/2004 privind asigurarea informării corecte și a pluralismului (abrogat prin Decizie nr.519/2005)
art.3 alin. (2); art. 17 alin. (1) lit. d)
  Decizie nr.247/2004 pentru retragerea unor licențe audiovizuale
  Decizie nr.248/2004 privind protecția demnității umane și a dreptului la propria imagine (abrogat prin Decizie nr.130/2006)
art.3 alin. (1), art.10 alin. (3) lit. e), art.17 alin. (1) lit. d) si art.40
  Decizie nr.249/2004 privind protecția copiilor în cadrul serviciilor de programe (abrogat prin Decizie nr.130/2006)
art.10 alin. (3) lit.e), art.17 alin. (1) lit.d), art.39
  Decizie nr.250/2004 pentru completarea Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 40/2004 privind asigurarea informării corecte și a pluralismului (abrogat prin Decizie nr.519/2005)
  Decizie nr.254/2004 privind publicitatea, sponsorizarea și teleshoppingul (abrogat prin Decizie nr.130/2006)
art.17 alin. (1) lit. d)
  O. nr.274/2004 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind unele măsuri legate de încasarea tarifelor de utilizare a spectrului și de emitere a licențelor de utilizare a frecvențelor radioelectrice
art.62 alin.(1) si (4)
  Decizie nr.281/2004 privind retragerea unei licențe de emisie
  Decizie nr.312/2004 privind difuzarea programelor locale și a programelor retransmise (abrogat prin Decizie nr.654/2005)
art.17 alin. (1)
  H.P. nr.18/2004 privind numirea unui membru titular și a unui membru supleant în Consiliul Național al Audiovizualului
  Decizie nr.20/2005 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Consiliului Național al Audiovizualului nr. 249 din 1 iulie 2004 privind protecția copiilor în cadrul serviciilor de programe (abrogat prin Decizie nr.130/2006)
art. 10 alin. (3) lit. e), art. 17 alin. (1) lit. d), art. 39
  Decizie nr.199/2005 privind retransmisia serviciilor de programe pe teritoriul României
art. 17 alin. (1) lit.b) si d) si art. 75 alin. (2) si (3)
  Decizie nr.204/2005 privind interzicerea apologiei crimelor regimurilor totalitare și denigrării victimelor lor (abrogat prin Decizie nr.130/2006)
art. 17 alin. (1) lit.d)
  Decizie nr.200/2005 privind aprobarea procedurii și condițiilor de acordare a licenței audiovizuale și a procedurii de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea serviciilor de programe prin rețele de telecomunicații
art. 17, 51, si 58
  Decizie nr.213/2005 privind aprobarea procedurii și a condițiilor de acordare a licenței audiovizuale și a procedurii de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor de programe de radiodifuziune sonoră sau de televiziune
art. 17, art. 51, art. 52 alin. (1) si (2) si art. 58
  O. nr.99/2005 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru modificarea Ordinului ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației nr. 366/2002 privind calitatea rețelelor de distribuție prin cablu pentru semnale de televiziune și radiodifuziune
art. 73
  Decizie nr.403/2005 privind aprobarea procedurii și condițiilor de acordare a licenței audiovizuale și a procedurii de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală (abrogat prin Decizie nr.488/2010)
art.17 alin. (1) lit.a), art.51, 52 si 58
  Decizie nr.404/2005 pentru modificarea Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 249/2004 privind protecția copiilor în cadrul serviciilor de programe (abrogat prin Decizie nr.130/2006)
  Decizie nr.405/2005 pentru modificarea Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 248/2004 privind protecția demnității umane și a dreptului la propria imagine (abrogat prin Decizie nr.130/2006)
  Decizie nr.385/2005 a președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale
art. 52 alin. (2) si (4), art. 59 alin. (1) si art. 60, art. 61, art. 64 - 66 si art. 73
  Decizie nr.519/2005 privind asigurarea informării corecte și a pluralismului (abrogat prin Decizie nr.130/2006)
art.3 alin.(2), art.17 alin.(1) lit.d)
  Decizie nr.532/2010 privind modificarea și completarea Deciziei președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare și a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației (abrogat prin Decizie nr.551/2012)
art. 62 alin. (1) și (4), art. 621
  Decizie nr.629/2010 privind procedura de autorizare a furnizării serviciilor de programe audiovizuale
art. 60, art. 61 alin. (3), art. 73 alin. (2)
  Decizie nr.828/2011 privind modificarea și completarea Deciziei președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare și a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației (abrogat prin Decizie nr.551/2012)
art. 62 alin. (1) și (4), art. 621
  O.U.G. nr.19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice
  Decizie nr.286/2011 privind publicarea codurilor de conduită profesională adoptate de furnizorii de servicii media audiovizuale
  Decizie nr.399/2011 privind reflectarea pe posturile de radio și de televiziune a referendumului organizat de Consiliul General al Municipiului București la data de 26 iunie 2011
art. 3, art. 10, art. 17 alin. (1) lit. d) pct. 11
  Decizie nr.72/2012 privind conditiile de eliberare si modificare a avizului de retransmisie (abrogat)
art. 10 alin. (3), art. 17, art. 74, art. 75 alin. (1) și (2), art. 82
  H.P. nr.13/2012 privind numirea unor membri ai Consiliului Național al Audiovizualului


Sâmbătă, 29 ianuarie 2022, 12:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.