ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.96 din 16 august 2002
privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.932/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat (abrogat prin H.G. nr.714/2008)
  H.G. nr.982/2002 privind prelungirea termenului de organizare a licitației electronice pentru atribuirea contractelor de achiziții publice a produselor lactate și de panificație acordate elevilor din clasele I-IV din învățământul de stat, rămase neadjudecate
  H.G. nr.1.076/2002 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul preuniversitar de stat
  H.G. nr.1.052/2004 pentru actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate și de panificație acordate pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore, și pentru modificarea anexei nr. 2 la Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2002 (abrogat prin H.G. nr.714/2008)
Art. 1 alin. (2)
  H.G. nr.882/2005 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate și de panificație acordate pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore, precum și pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2002 (abrogat prin H.G. nr.714/2008)
art. 1 alin. (2)


Vineri, 25 septembrie 2020, 10:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.