ORDONANȚĂ nr.57 din 16 august 2002
privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.1.078/2002 privind aprobarea organizării, în cadrul Târgului Tehnic Internațional București - TIB 2002 din perioada 7-12 octombrie 2002, a Expoziției "Conceput în România - CONRO 2002" și a Salonului "Inventika"
  H.G. nr.1.178/2002 pentru aprobarea finanțării unor cheltuieli privind exploatarea Rețelei naționale de calculatoare în domeniul cercetării-dezvoltării
  O. nr.7.207/2002 al ministrului delegat la Ministerul Educației și Cercetării pentru activitatea de cercetare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organelor de lucru ale Consiliului Național de Atestare și Acreditare pentru Cercetare (abrogat prin H.G. nr.551/2007)
  O. nr.7.209/2002 al ministrului delegat la Ministerul Educației și Cercetării pentru activitatea de cercetare privind aprobarea modelului pentru Registrul special de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare și a Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare (abrogat prin O. nr.3845/2009)
  H.G. nr.1.272/2002 privind reorganizarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologie
  H.G. nr.1.329/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate București (abrogat prin L. nr.95/2006)
  O. nr.7.233/2002 al ministrului delegat la Ministerul Educației și Cercetării pentru activitatea de cercetare privind aprobarea Criteriilor de selectare a instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare (abrogat prin O. nr.3.848/2004)
  H.G. nr.1356/2002 privind înființarea Societății Comerciale "I.P.I.U. - Consulting Engineering" - S.A. București
  H.G. nr.1.579/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat
  O. nr.1.042/2002 al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2002 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino"
  O. nr.558/2002 al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2002 al Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale - I.N.C.S.D.M.P.S. București
  O. nr.16/2003 al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2002 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii - I.N.C.D.P.M. București
  H.G. nr.91/2003 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcției de director general la institutele naționale de cercetare-dezvoltare (abrogat prin H.G. nr.73/2015)
  H.G. nr.137/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare (abrogat prin H.G. nr.882/2011)
  O. nr.214/2003 al ministrului turismului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2002, rectificat, al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.), aflat în coordonarea Ministerului Turismului
  H.G. nr.327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanțare încheiate din fonduri bugetare
art.64 alin.(3)
  O. nr.7.068/2003 al ministrului delegat la Ministerul Educației și Cercetării pentru activitatea de cercetare privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare pe anul 2002 aflate în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării
  O. nr.91/2003 al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003 al Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale - I.N.C.S.D.M.P.S. București și al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii - I.N.C.D.P.M. București
  H.G. nr.406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea entităților din infrastructura de inovare și transfer tehnologic, precum și modalitatea de susținere a acestora
art.86 alin.(5).
  H.G. nr.442/2003 privind aprobarea unor măsuri pentru atragerea, pregătirea și stabilizarea tinerilor în cercetare
art. 30, art. 31 alin. (4), art. 51, art. 58 alin. (3) lit. k) si alin. (5), art. 81 alin. (1) si (2)
  O. nr.7.086/2003 al ministrului delegat la Ministerul Educației și Cercetării - pentru activitatea de cercetare pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologie pe anul 2002
  H.G. nr.456/2003 privind înființarea Institutului de Cercetări în Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca prin reorganizarea Institutului de Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca (abrogat prin H.G. nr.1.076/2007)
art. 11 alin. (1)
  H.G. nr.537/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive - ICPMRR București
art. 18 alin. 1
  O. nr.294/2003 al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2003 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Industriei și Resurselor
  O. nr.359/2003 al ministrului turismului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.), aflat în coordonarea Ministerului Turismului
  H.G. nr.587/2003 pentru aprobarea criteriilor și metodologiilor de evaluare și acreditare a unităților componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes național, precum și de atestare a capacității de a desfășura activități de cercetare-dezvoltare de către unități sau instituții, altele decât instituțiile de învățământ superior acreditate și unitățile din subordinea acestora și unitățile și instituțiile aflate în subordinea sau coordonarea Academiei Române și academiilor de ramură (abrogat prin H.G. nr.551/2007)
art.33 alin. 4 si 5
  O. nr.361/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare "Agricultură, alimentație și silvicultură" pentru perioada 2003-2007 (abrogat prin O. nr.662/2006)
  H.G. nr.637/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a institutelor naționale de cercetare-dezvoltare
art.19 alin. (2)
  H.G. nr.658/2003 privind transferul pachetului de acțiuni deținut de stat la Societatea Comercială "Icemenerg - Service" - S.A. București de la Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului la Ministerul Industriei și Resurselor și înființarea Societății Comerciale "Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice - Icemenerg" - S.A. București
art. 11 alin. (1) si (3)
  O. nr.198/2003 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2003 ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. București și Institutului Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații - I.N.S.C.C. București
  O. nr.682/2003 al ministrului sănătății pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate București
  O. nr.4.636/2003 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare pe anul 2003
  O. nr.751/2003 al ministrului sănătății pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino" și al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș"
  O. nr.5.441/2003 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei pentru Manifestări Științifice și Expoziționale
art.44 alin. (2)
  H.G. nr.1.351/2003 pentru aprobarea finanțării unor cheltuieli privind exploatarea Rețelei naționale de calculatoare în domeniul cercetării-dezvoltării
art.3 alin. (3) lit b), art. 58 alin.(3) lit. e) si f)
  H.G. nr.1.354/2003 privind premierea cercetătorilor din cadrul unităților de cercetare-dezvoltare, cu rezultate deosebite obținute în anul 2003
  O. nr.677/2003 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2003 ale Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale - I.N.C.S.M.P.S. București și Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii - I.N.C.D.P.M. București
  H.G. nr.1.621/2003 pentru organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București
art.11 alin.(1) si (2)
  O. nr.447/2003 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2003 ale unor institute naționale aflate în coordonarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
  O. nr.3001/2004 al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare pe anul 2003
art.24 alin.(1), art.25 alin.(1)
  O. nr.26/2004 al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003 al Institutului Național de CercetareDezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive - ICPMRR București și pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificative pe anul 2003 ale unor institute naționale de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
  H.G. nr.128/2004 pentru aprobarea Programului național "Dezvoltarea infrastructurii de inovare și transfer tehnologic - INFRATECH"
art.3 alin.(3), art.41 lit.c), art.85, art.86 alin.(3)
  O. nr.118/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
  H.G. nr.293/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM București
art.18 alin. (1)
  O. nr.133/2004 al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care s-au înființat în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 și care își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
art.24 alin.(2)
  H.G. nr.614/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2001 privind reactualizarea Planului național pentru cercetare-dezvoltare și inovare
art. 45
  O. nr.3.848/2004 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Criteriilor de selectare a instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare (abrogat prin O. nr.677/2018)
art. 49 alin. (8)
  H.G. nr.823/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare - INMA
Art. 19
  O. nr.3.923/2004 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare pe anul 2004
  H.G. nr.967/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină - GEOECOMAR București
art.19
  O. nr.820/2004 al ministrului sănătății pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino"
  O. nr.357/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004 ale Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale - I.N.C.S.M.P.S. București și Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii - I.N.C.D.P.M. București
  H.G. nr.1.122/2004 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. București
art.11 alin. (1) si (2)
  H.G. nr.1.228/2004 pentru aprobarea finanțării unor cheltuieli privind exploatarea Rețelei naționale de calculatoare în domeniul cercetării-dezvoltării
  H.G. nr.1.282/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de CercetareDezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE - CA București
art.18 alin.(1)
  H.G. nr.1.264/2004 privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Management Programe (abrogat prin O.U.G. nr.74/2010)
art.47 alin.(2)
  H.G. nr.1.265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare și a acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare
art.60 alin.(2)
  H.G. nr.1.266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare
art.60 alin.(2)
  H.G. nr.1.428/2004 privind aprobarea Listei instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național, finanțate din fondurile Ministerului Educației și Cercetării (abrogat prin H.G. nr.786/2014)
art.49 alin. (6)
  H.G. nr.1.462/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI București
art.19
  H.G. nr.1.463/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie - I.N.C.D.T.P. București
art.19 alin. (2)
  O. nr.4.729/2004 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea modelului termenilor de referință și modelului contractului de finanțare pentru proiecte din Planul sectorial
  H.G. nr.1.574/2004 privind constituirea, organizarea și funcționarea Grupului interministerial pentru cercetare-dezvoltare în domeniul securității
art.4 alin. (1) si (2)
  H.G. nr.1.581/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației - INFLPR București
art.19 alin. (2)
  O. nr.690/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM București
  H.G. nr.1.667/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF BUCUREȘTI
art.19 alin. (2)
  O. nr.5.017/2004 al ministrului educației și cercetării privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.443/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor măsuri de stimulare pentru participarea la cel de-al șaselea Program-cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative (PC 6) și la cel de-al șaselea Program-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice (PC 6 EURATOM)
  O. nr.709/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, privind modificarea Ordinului ministrului economiei și comerțului nr. 133/2004 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care s-au înființat în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 și care își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
ART.24 ALIN. (2)
  H.G. nr.1.772/2004 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii-I.N.C.D.P.M. "Alexandru Darabont"- București
art.11 alin. (1) si (2)
  H.G. nr.1.773/2004 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale - I.N.C.S.M.P.S. București
art.11 alin. (1) si (2)
  O. nr.5.093/2004 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2004 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educației și Cercetării
  H.G. nr.1.841/2004 privind premierea cercetătorilor din cadrul unităților de cercetare-dezvoltare, cu realizări deosebite în domeniul științei și tehnologiei în anul 2004
  H.G. nr.1.947/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP București
  H.G. nr.2.115/2004 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare - IMNR
art. 18 alin. (1)
  H.G. nr.2.082/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București
art.19 alin. (2)
  H.G. nr.2.193/2004 pentru aprobarea Normelor privind privatizarea societăților comerciale cu capital majoritar de stat care au ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea
art.14 alin. (2)
  O. nr.533/2004 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004, rectificat, al Institutului Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații - I.N.S.C.C. București
  O. nr.540/2004 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale Institutului Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații - I.N.S.C.C. București și Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. București
  O. nr.69/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005, întocmite de institutele naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează sub coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
  O. nr.43/2005 al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care s-au înființat în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
art. 24 alin. (2)
  O. nr.112/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în coordonarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor
  O. nr.65/2005 al ministrului economiei și comerțului privind modificarea Ordinului ministrului economiei și comerțului nr. 133/2004 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2004 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care s-au înființat în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 și care își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
art. 24 alin. (2)
  O. nr.180/2005 al ministrului sănătății pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș" București
  O. nr.222/2005 al ministrului sănătății pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate București
  O. nr.3.839/2005 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare
art. 24 alin. (1) si art. 25 alin. (1)
  O. nr.3.861/2005 al ministrului educației și cercetării privind înființarea programelor de cercetare postdoctorală
  H.G. nr.338/2005 privind organizarea și finanțarea celei de-a 162-a Reuniuni a Comitetului Înalților Funcționari COST în perioada 13-15 iunie 2005
  O. nr.208/2005 al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare - INMR
  H.G. nr.368/2005 privind aprobarea Programului Cercetare de Excelență - CEEX
art. 3 alin. (3) lit.b)
  O. nr.293/2005 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale și Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii "Alexandru Darabont", aflate în coordonarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
  H.G. nr.527/2005 privind participarea și contribuția financiară a Romțniei la programele de cercetare ale Fundației Europene pentru Știință (ESF)
art. 58 alin. (3) lit. a)
  O. nr.659/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în coordonarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor
  H.G. nr.967/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice - I.C.S.I. Râmnicu Vâlcea
art. 19 alin. (2)
  H.G. nr.966/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iași (abrogat prin H.G. nr.745/2015)
art. 19 alin. (2)
  H.G. nr.987/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000 București
art. 19 alin. (2)
  H.G. nr.1.399/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției - I.G.R. București
art. 19 alin. (2)
  H.G. nr.1.401/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca
art. 19 alin. (2)
  O. nr.964/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș" București
  H.G. nr.925/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG București
art. 18 alin. (1)
  O. nr.248/2010 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  O. nr.2.611/2010 al ministrului dezvoltării regionale și turismului privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN - INCERC", aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului
  O. nr.5.878/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică
  O. nr.1.748/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru modificarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale 2009-2012, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 668/2008
art. 46
  H.G. nr.134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat
art. 58 alin. (1)
  O. nr.3.794/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind înființarea Consiliului Național al Cercetării Științifice, precum și pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acestuia (abrogat prin O. nr.3.011/2015)
  O. nr.518/2011 al ministrului comunicațiilor și societății informaționale pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București
  O. nr.4.087/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Dezvoltare și Inovare (abrogat prin O. nr.252/2014)
art. 441
  O. nr.4.088/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea componenței nominale a Consiliului Național pentru Dezvoltare și Inovare (abrogat prin O. nr.252/2014)
  H.G. nr.494/2011 privind înființarea Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO (abrogat prin O.U.G. nr.104/2021)
  O. nr.124/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetaredezvoltare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe anii 2011-2014, "Agricultură și Dezvoltare Rurală Orizont PAC 2020"
art. 46
  O. nr.7.437/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2011 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică
  O. nr.49/2012 al ministrului sănătății privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș" București pe anul 2012
  O. nr.50/2012 al ministrului sănătății privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino" București pe anul 2012
art. 24 alin. (2)


Joi, 21 octombrie 2021, 13:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.