ORDONANȚĂ nr.63 din 29 august 2002
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.1.087/2003 privind stabilirea cuantumului indemnizației de ședință pentru membrii comisiei județene, respectiv a municipiului București, de atribuire de denumiri
  H.G. nr.2.279/2004 privind schimbarea denumirii Teatrului "Radu Stanca" Sibiu
art. 2 lit.a)
  H.G. nr.402/2005 privind atribuirea denumirii "Dimitrie Cantemir" Institutului Cultural Român de la Istanbul, Republica Turcia
art. 2 lit. a)
  O. nr.3.283/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru modificarea și completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.564/2011
art. 2


Marți, 28 iunie 2022, 04:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.