HOTĂRÂRE nr.932 din 29 august 2002
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.932 din 29 august 2002
Emitent: Guvern
Încadrare: act normativ
În vigoare: nu: abrogat
Contine:2 art. + Regulament (cu 4 anexe)
Index:Produse lactate
Lapte
Publicare: M.Of. nr. 652/2 sep. 2002 text
Rectificare: M.Of. nr. 657/4 sep. 2002 text
Temei legal:
  O.U.G. nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat (abrogata prin O.G. nr.13/2017)
Functie activa:
Trimitere la: O.U.G. nr.60/2001 privind achizițiile publice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
Se referă la: O.U.G. nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat (abrogata prin O.G. nr.13/2017)
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 657/4 sep. 2002 text
Modificat: H.G. nr.982/2002 privind prelungirea termenului de organizare a licitației electronice pentru atribuirea contractelor de achiziții publice a produselor lactate și de panificație acordate elevilor din clasele I-IV din învățământul de stat, rămase neadjudecate
modifică anexa nr.1 la regulament
  H.G. nr.1.052/2004 pentru actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate și de panificație acordate pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore, și pentru modificarea anexei nr. 2 la Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2002 (abrogat prin H.G. nr.714/2008)
modifică teza a doua a alin. (1) al pct. 2.1 din anexa nr. 2 la regulamentul de aplicare;
  H.G. nr.882/2005 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate și de panificație acordate pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore, precum și pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2002 (abrogat prin H.G. nr.714/2008)
Abrogat: H.G. nr.714/2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate și de panificație acordate pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore și pentru aprobarea conținutului/specificațiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate și de panificație pentru elevi și preșcolari


Vineri, 25 septembrie 2020, 11:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.