ORDIN nr.101 din 14 septembrie 2002
al ministrului pentru întreprinderile mici și mijlocii și cooperație pentru aprobarea Procedurii de implementare a Subprogramului național multianual pe perioada 2002-2005 pentru susținerea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la servicii de instruire și consultanță

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.101 din 14 septembrie 2002
Emitent: Ministerul pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii și Cooperație
Încadrare: act normativ
În vigoare: da
Contine:art. unic + anexa (Procedura de implementare cu anexele 1-6)
Index:ÎMMC
Publicare: M.Of. nr. 682/16 sep. 2002
Temei legal:
  H.G. nr.840/2002 privind aprobarea structurii, indicatorilor și fondurilor aferente subprogramelor care se finanțează prin bugetul Ministerului pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și Cooperație pe anul 2002 în cadrul Programului "Măsuri de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii"
Functie activa:
Trimitere la: D.-L. nr.54/1990 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice pe baza liberei inițiative (abrogat prin L. nr.507/2002)
  L. nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (abrogata prin L. nr.346/2004)
  H.G. nr.244/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii


Duminică, 22 mai 2022, 21:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.