ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.153 din 7 noiembrie 2002
privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.443/2003 al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat privind aprobarea Cerințelor minime pentru containerele destinate protecției informațiilor clasificate, pentru mecanismele de închidere, sistemele cu cifru și încuietorile acestora
art.1 alin. (4) lit.g) si art.3 alin. (6)
  O. nr.486/2003 al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat privind aprobarea Instrucțiunilor pentru controlul și protecția materialelor COMSEC NATO în statele nemembre NATO și organizațiile internaționale - IC 1 (abrogat prin O. nr.187/2006)
art.1 alin. (4) lit.b) si g), art.3 alin. (6)
  O. nr.487/2003 al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat privind aprobarea Directivei INFOSEC tehnice și de implementare a securității criptografice și a mecanismelor criptografice NATO - IC 3
art.1 alin. (4) lit.b) si g), art.3 alin. (6)
  O. nr.488/2003 al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat privind aprobarea Ghidului pentru elaborarea documentației cu cerințele de securitate (DCS) pentru sisteme informatice și de comunicații (SIC) - DS 1 (abrogat prin O. nr.17/2014)
art.1 alin. (4) lit.b) si g), art.3 alin. (6)
  O. nr.489/2003 al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Ghidului privind structura și conținutul Procedurilor Operaționale de Securitate (PrOpSec) pentru sisteme informatice și de comunicații (SIC) - DS 2 (abrogat prin O. nr.18/2014)
art.1 alin. (4) lit.b) si g), art.3 alin. (6)
  O. nr.482/2003 al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Directivei privind structurile cu responsabilități în domeniul INFOSEC - INFOSEC 1 (abrogat prin O. nr.86/2013)
art.1 alin. (4) lit. b) si g), art.3 alin. (6)
  O. nr.483/2003 al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Directivei principale privind domeniul INFOSEC - INFOSEC 2 (abrogat prin O. nr.16/2014)
art.1 alin. (4) lit. b) si g), art. 3 alin. (6)
  O. nr.484/2003 al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Directivei privind managementul INFOSEC pentru sisteme informatice și de comunicații - INFOSEC 3
art.1 alin. (4) lit. b) si g), art. 3 alin. (6)
  O. nr.485/2003 al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat privind aprobarea Directivei INFOSEC tehnice și de implementare pentru interconectarea sistemelor informatice și de comunicații (SIC) - INFOSEC 7
art.1 alin. (4) lit. b) si g), art. 3 alin. (6)
  O. nr.490/2003 al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat privind aprobarea Ghidului pentru instalarea echipamentelor electronice destinate prelucrării informațiilor clasificate - DS 6 (abrogat prin O. nr.358/2008)
art.1 alin. (4) lit b) si g), art.3 alin. (6)
  O. nr.491/2003 al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Normelor metodologice privind protecția informațiilor clasificate în cadrul activităților contractuale NATO
art.1 alin. (4) lit b) si g), art.3 alin. (6)
  O. nr.149/2004 al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Procedurilor operaționale standard pentru protecția materialelor criptografice NATO (abrogat prin O. nr.187/2006)
art.3 alin. (6)
  O. nr.174/2004 al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea entităților evaluatoare a conformității containerelor destinate protecției informațiilor clasificate (abrogat prin O. nr.51/2009)
art. 1 alin. (4) lit. b) si g) si al art. 3 alin. (6)
  O. nr.182/2004 al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat privind completarea Cerințelor minime pentru containerele destinate protecției informațiilor clasificate, pentru mecanismele de închidere, sistemele cu cifru și încuietorile acestora, aprobate prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat nr. 443/2003 (abrogat prin O. nr.27/2008)
art.1 alin. (4) lit.b) si g), art. 3 alin. (6)
  O. nr.188/2004 al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat pentru stabilirea condițiilor de valabilitate a certificatelor de securitate eliberate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 353/2002 până la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 590/2004
art.3 alin. (6)
  O. nr.386/2004 al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Ghidului pentru acreditarea de securitate a sistemelor informatice și de comunicații naționale care vehiculează informații NATO - DS 8 (abrogat prin O. nr.108/2012)
  O. nr.387/2004 al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Ghidului INFOSEC tehnic și de implementare pentru protejarea sistemelor informatice și de comunicații împotriva programelor informatice nocive - DS 9
  O. nr.388/2004 al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Directivei INFOSEC tehnice și de implementare privind securitatea transmisiilor - INFOSEC 10
  O. nr.389/2004 al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscului de securitate pentru sistemele informatice și de comunicații care stochează, procesează sau transmit informații clasificate - DS 3
  O. nr.390/2004 al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Directivei INFOSEC tehnice și de implementare privind cerințele instrumentelor de securitate, selectarea, aprobarea și implementarea acestora - INFOSEC 9
  O. nr.391/2004 al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Directivei INFOSEC tehnice și de implementare privind securitatea calculatoarelor și a rețelelor locale - INFOSEC 4
  O. nr.95/2011 al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Catalogului național cu pachete, produse și profile de protecție INFOSEC
art. 1 alin. (4) lit. b), art. 3 alin. (6)
  O. nr.25/2011 al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat privind aprobarea Catalogului național cu pachete, produse si profile de protecție INFOSEC
art. 1 alin. (4) lit. b), art. 3 alin. (6)
  O. nr.22/2012 al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Directivei INFOSEC privind Catalogul național cu pachete, produse si profile de protecție INFOSEC - INFOSEC 5
art. 1 alin. (4) lit. b), art. 3 alin. (6)
  O. nr.23/2012 al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat privind aprobarea Metodologiei de acreditare a entităților pentru evaluarea produselor de securitate IT și a sistemelor informatice și de comunicații - INFOSEC 12
art. 1 alin. (4) lit. b), art. 3 alin. (6)
  O. nr.21/2012 al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat privind aprobarea Metodologiei de evaluare și certificare a pachetelor, produselor si profilelor de protecție INFOSEC-INFOSEC 14
art. 1 alin. (4) lit. b), art. 3 alin. (6)


Vineri, 05 martie 2021, 12:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.