ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.150 din 31 octombrie 2002
privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.425/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
  D.C.C. nr.472/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
  D.C.C. nr.489/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 alin. (1) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
art. 64 alin. (1) lit. p)
  D.C.C. nr.101/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare
art. 6 alin. (1)
  D.C.C. nr.137/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare
art. 6 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.161/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare
art. 6 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.172/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
art. 1
  D.C.C. nr.217/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (2) și ale art. 164 alin. (1), (2) și (3) din Codul de procedură fiscală, a dispozițiilor art. 4 lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a dispozițiilor art. 13 și 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1.245/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, paraclinice și stomatologice, precum și a dispozițiilor art. 84, 85 și 88 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare
art.84, 85 si 88
  D.C.C. nr.243/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13, art. 52 alin. (2) și art. 53 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare
art. 13, art. 52 alin. (2) și art. 53 alin. (4)
  D.C.C. nr.412/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 51 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
  D.C.C. nr.452/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 51 alin. (2) și ale art. 53 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
art. 51 alin. (2) ∫i ale art. 53 alin. (2)
  D.C.C. nr.647/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 51 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
  D.C.C. nr.56/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 51 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
art. 51 alin. (2)
  D.C.C. nr.195/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 51 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
art. 51 alin. (2)
  D.C.C. nr.297/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 51 alin. (2) și art. 55 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
art. 51 alin. (2) și art. 55 alin. (1)
  D.C.C. nr.282/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. d), art. 4 alin. (1) și art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
art. 1 alin. (2) lit. d), art. 4 alin. (1) și art. 8 alin. (1)
  D.C.C. nr.457/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, ale Hotărârii Guvernului nr. 270/1999 privind stabilirea condițiilor de acordare a asistenței medicale, medicamentelor, concediilor medicale și scutirilor medicale cadrelor militare în activitate și ale Hotărârii Guvernului nr. 677/2003 privind condițiile de acordare în mod gratuit a asistenței medicale și psihologice, a medicamentelor și protezelor pentru polițiști
  D.C.C. nr.588/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate și ale Ordonanței Guvernului nr. 56/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești
  D.C.C. nr.775/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 alin. (3) lit. e) și alin. (6), art. 211 alin. (1) teza întâi, art. 213 alin. (2) și (4), art. 257 alin. (1), art. 258 alin. (1) și (4) și art. 259 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, ale art. 2, 3, 5, 6, 7, 9 și 17 din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 617 din 13 august 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calității de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuției, precum și pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, ale art. 1 alin. (2) lit. d), art. 4 alin. (1) teza a doua și art. 51 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate și ale art. 2, 6 și 7 din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 221 din 4 noiembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contribuția de asigurări sociale de sănătate
- art. 1 alin. (2) lit. d), art. 4 alin. (1) teza a doua, art. 51
  D.C.C. nr.343/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 alin. (3) lit. e) și alin. (6), art. 211 alin. (1) teza întâi, art. 213 alin. (2) și (4), art. 257 alin. (1), art. 258 alin. (1) și (3) și art. 259 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și ale art. 1 alin. (2) lit. d), art. 4 alin. (1) teza a doua și art. 51 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
- art. 1 alin. (2) lit. d), art. 4 alin. (1) teza a doua și art. 51


Marți, 24 noiembrie 2020, 07:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.