LEGE nr.642 din 7 decembrie 2002
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poștale
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.225/2003 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru aprobarea Documentului de politică și strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul serviciilor poștale
  Decizie nr.1.331/EN/2003 privind stabilirea procedurii de soluționare a litigiilor ce intră în competența Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații (abrogat prin Decizie nr.480/2010)
  Decizie nr.1.351/EN/2003 privind condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale (abrogat prin Decizie nr.3.442/2007)
  Decizie nr.88/EN/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale
  Decizie nr.968/2011 privind planurile emisiunilor filatelice, condițiile de emitere, tipărire, punere în circulație, retragere din circulație și de comercializare a timbrelor și efectelor poștale


Luni, 03 octombrie 2022, 18:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.