LEGE nr.671 din 19 decembrie 2002
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.525/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind exercitarea controlului respectării reglementărilor și sancționării contravențiilor referitoare la comercializarea sau utilizarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor destinate acestora, la funcționarea unităților de reparații și reconstrucție a vehiculelor, a stațiilor de inspecție tehnică, precum și la metodologia de efectuare a inspecției tehnice periodice (abrogat prin O. nr.458/2006)
  L. nr.209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe


Joi, 19 mai 2022, 07:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.