DECIZIE nr.139/EN din 16 decembrie 2002
privind stabilirea procedurii de soluționare a litigiilor ce intră în competența Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.139/EN din 16 decembrie 2002
Emitent: Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații
În vigoare: nu: abrogat
Contine:32 art+ anexa
Index:Comunicatii
Cai de atac
ANRC
Publicare: M.Of. nr. 20/15 ian. 2003 text
Temei legal:
  O.U.G. nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
  L. nr.591/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.29/1990 Legea contenciosului administrativ (abrogata prin L. nr.554/2004)
  O.G. nr.31/2002 privind serviciile poștale
  O.U.G. nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
  L. nr.591/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
Functie pasiva:
Abrogat: Decizie nr.1.331/EN/2003 privind stabilirea procedurii de soluționare a litigiilor ce intră în competența Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații


Marți, 28 iunie 2022, 07:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.