LEGE nr.44 din 21 ianuarie 2003
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.547/2003 privind înființarea Societății Comerciale "Uzina Mecanică Orăștie" - S.A. prin reorganizarea prin divizare parțială a Companiei Naționale "Romarm" - S.A.
  H.G. nr.99/2004 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pentru agenții economici din industria de apărare care desfășoară în anul 2004 activități conform prevederilor art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
  H.G. nr.111/2004 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale (abrogat prin H.G. nr.1.380/2009)


Duminică, 07 august 2022, 19:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.