ORDONANȚĂ nr.36 din 30 ianuarie 2003
privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.333/2003 al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 731/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la modul de atestare a suspendării plății taxei pe valoarea adăugată la organele vamale conform art. 29 lit. D. c) pct. 1-4 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată
  O. nr.386/2003 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice și termice", cod 14.13.01.14 (abrogat prin O. nr.281/2004)
art.X alin.(2)
  H.G. nr.348/2003 pentru modificarea și completarea unor metodologii fiscale
art. XIII alin. (1), (11)
  O. nr.552/2003 al ministrului finanțelor publice privind scoaterea din evidență ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată a sucursalelor sau a altor subunități fără personalitate juridică ale plătitorilor de impozite și taxe din România
art. XIII alin. 5
  O. nr.1.103/2003 al ministrului finanțelor publice privind Procedura de completare a vectorului fiscal și de notificare a contribuabililor privind datele înregistrate în vectorul fiscal
art. IV pct. 8 si art. XIII alin. (6)


Luni, 06 decembrie 2021, 20:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.