LEGE nr.52 din 21 ianuarie 2003
privind transparența decizională în administrația publică
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.586/2003 privind aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2003 pentru dezvoltarea mediului de afaceri în România
  H.G. nr.753/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație (abrogat prin H.G. nr.387/2007)
  O.G. nr.75/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ-teritoriale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  H.G. nr.406/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Strategii Guvernamentale (abrogat prin H.G. nr.275/2007)
  O. nr.52/2004 al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, a Institutului Național pentru Prevenirea și Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, a inspecțiilor regionale și a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți (abrogat prin O. nr.121/2005)
  H.G. nr.2.201/2004 privind funcționarea și atribuțiile Comitetului tehnic interministerial și a grupurilor de lucru organizate în conformitate cu dispozițiile Legii-cadru privind descentralizarea nr. 339/2004 (abrogat prin H.G. nr.139/2008)
  H.G. nr.50/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare (abrogat prin H.G. nr.1.226/2007)
  O. nr.946/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial (abrogat prin O. nr.808/2015)
  O. nr.2.258/2010 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi (abrogat prin O. nr.3.347/2011)
  O. nr.252/2010 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale pentru relația cu comunitățile locale


Marți, 24 noiembrie 2020, 23:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.