ORDIN nr.164 din 21 mai 2003
al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru aprobarea Procedurii de tarifare și a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.164 din 21 mai 2003
Emitent: Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 384/4 iun. 2003
Temei legal:
  O.U.G. nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
art.19 alin.1 si 3
  L. nr.504/2002 LEGEA audiovizualului
art. 62 alin. 1 si 4
Functie activa:
Abrogă: O. nr.398/1999 al președintelui Agenției Naționale pentru Comunicații și Informatică privind aprobarea Procedurii de tarifare și a listei cuprinzând tarifele practicate de Regia Autonomă "Inspectoratul General al Comunicațiilor" în exercitarea atribuțiilor ce îi revin conform legislației în vigoare
totodata, abrogă:
O. nr.221/2000 al președintelui Agenției Naționale pentru Comunicații și Informatică privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Comunicații și Informatică nr.398/1999
Trimitere la: O.U.G. nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
  L. nr.504/2002 LEGEA audiovizualului
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
  L. nr.591/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
  O. nr.365/2002 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.286/2003 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind modificarea Ordinului ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației nr. 164/2003 pentru aprobarea Procedurii de tarifare și a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației
  O. nr.274/2004 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind unele măsuri legate de încasarea tarifelor de utilizare a spectrului și de emitere a licențelor de utilizare a frecvențelor radioelectrice
Încetare valabilitate: Decizie nr.686/2005 a președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației pentru aprobarea Procedurii de tarifare și a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației (abrogat prin Decizie nr.551/2012)


Sâmbătă, 02 iulie 2022, 16:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.