ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.45 din 5 iunie 2003
privind finanțele publice locale
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.220/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții cuprins în programul ISPA "Îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Satu Mare"
  H.G. nr.529/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai unor obiective de investiții cuprinse în prima fază a Programului de reabilitare a infrastructurii din orașele mici și mijlocii, SAMTID
  H.G. nr.1.469/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții cuprins în programul ISPA "Reabilitarea stației de epurare, a rețelei de canalizare și a sistemului de alimentare cu apă din municipiul Pitești și zonele arondate", județul Argeș
  H.G. nr.1.587/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea colectării, transportului, tratării și depozitării deșeurilor solide în județul Dâmbovița"
  H.G. nr.1.879/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai investiției "Linie deshidratare mecanică nămol la stația de epurare Pașcani" din cadrul Măsurii ISPA nr. 2000/RO/16/P/PE/005 "Modernizarea sistemului de apă potabilă și a celui al apelor uzate în orașul Pașcani", județul Iași
  O. nr.1.862/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea execuției bugetare a anului 2004
art. 73 alin. (2) si art. 78
  O. nr.86/2005 al ministrului finanțelor publice pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice
art. 51
  H.G. nr.286/2005 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.290/2000 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Modernizarea străzilor urbane în București - reabilitare străzi"
  H.G. nr.479/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Înlocuirea contoarelor mecanice pe circuitul primar în punctele termice RADET", cuprins în Proiectul de reabilitare și modernizare a sistemului de termoficare din municipiul București
  H.G. nr.551/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții cuprins în Programul ISPA "Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în zona orașului Bistrița", județul Bistrița-Năsăud


Duminică, 28 februarie 2021, 11:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.