ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.45 din 5 iunie 2003
privind finanțele publice locale
Fisa actului

Trimitere de la:
  O.G. nr.79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător (abrogata prin O.U.G. nr.66/2011)
  O. nr.1.235/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003
  O. nr.1.487/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice și al persoanelor juridice fără scop patrimonial (abrogat prin O. nr.3.471/2008)
  L. nr.507/2003 LEGEA bugetului de stat pe anul 2004
  O. nr.1.746/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea execuției bugetare a anului 2003
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
  O. nr.706/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitatea unităților administrativ-teritoriale a unor operațiuni ce decurg din aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 108/2004
  L. nr.511/2004 LEGEA bugetului de stat pe anul 2005
  O.U.G. nr.113/2004 privind contractarea împrumuturilor externe de la instituții financiare internaționale pentru Programul de reabilitare a infrastructurii din orașele mici și mijlocii (SAMTID)
  H.G. nr.2.192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanțarea și administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat
  H.G. nr.2.415/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii datoriei publice nr. 313/2004 (abrogat prin H.G. nr.1.470/2007)
  O. nr.162/2005 al ministrului finanțelor publice privind Procedura de administrare și monitorizare a marilor contribuabili în vederea aplicării Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.713/2004 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili
  H.G. nr.158/2005 privind constituirea, stabilirea componenței și competențelor Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale (abrogat prin H.G. nr.9/2007)
  O. nr.467/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice în anul 2005
  O.U.G. nr.31/2005 pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții - Programul de dezvoltare a infrastructurii în orașele mici și mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la București la 28 februarie 2005
  O. nr.619/2005 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice (abrogat prin O. nr.1.059/2008)
  O.U.G. nr.44/2005 privind emisiunea din anul 2005 a municipiului București de titluri de valoare denominate în EURO
  O. nr.946/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial (abrogat prin O. nr.808/2015)
  H.G. nr.793/2005 privind aprobarea Strategiei naționale de luptă antifraudă pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România


Duminică, 28 februarie 2021, 11:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.