HOTĂRÂRE nr.736 din 3 iulie 2003
privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.736 din 3 iulie 2003
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 482/7 iul. 2003
Rectificare: M.Of. nr. 537/25 iul. 2003
Temei legal:
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
art.XVI al Titlului III din Cartea a II-a
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.212/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
totodata, abrogă:
H.G. nr.65/1997 privind organizarea și functionarea Ministerului Justitiei
abrogăta succesiv prin H.G. nr. 212/2001 si H.G. nr. 736/2003
H.G. nr.952/1998 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.65/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
H.G. nr.553/2001 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 212/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
H.G. nr.772/2002 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 212/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
H.G. nr.1.065/2002 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 212/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
Încetează aplicabilitatea: O.U.G. nr.133/2002 pentru modificarea numărului maxim de posturi pe anul 2002 la Ministerul Justiției, Ministerul de Interne și Ministerul Public
  L. nr.1/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2002 pentru modificarea numărului maxim de posturi pe anul 2002 la Ministerul Justiției, Ministerul de Interne și Ministerul Public
Trimitere la: L. nr.21/1991 LEGEA cetățeniei române
  L. nr.36/1995 Legea notarilor publici și a activității notariale
  L. nr.7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare
  L. nr.58/1998 Legea bancară (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.188/2000 privind executorii judecătorești
  O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 537/25 iul. 2003
Modificat: H.G. nr.1.040/2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției (abrogat prin H.G. nr.83/2005)
modifică art. 13 alin.(1) si nota de la anexa nr. 2; înlocuiește anexele nr. 1 si 3
dispune republicarea
  O.U.G. nr.117/2003 privind preluarea activității jurisdicționale și a personalului instanțelor Curții de Conturi de către instanțele judecătorești
preluarea activitatii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de catre instantele judecatoresti; suplimentare numar de posturi pentru instantele judecatoresti
  H.G. nr.637/2004 privind funcționarea și atribuțiile Direcției Generale de Protecție și Anticorupție din subordinea Ministerului Justiției (abrogat prin H.G. nr.127/2006)
modifică în mod corespunzator
  H.G. nr.1.159/2004 privind suplimentarea posturilor la Ministerul Justiției, pentru Direcția Generală a Penitenciarelor
modifică anexa nr.3
Abrogat: H.G. nr.83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției


Marți, 24 noiembrie 2020, 23:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.