HOTĂRÂRE nr.753 din 3 iulie 2003
privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.183/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație nr. 52/2004 pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2002-2005 de susținere a investițiilor realizate de către întreprinderi nouînființate și microîntreprinderi, precum și a investițiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici și mijlocii
art.5 alin.(4)
  O. nr.206/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație nr. 53/2004 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2002-2005 pentru susținerea accesului microîntreprinderilor și întreprinderilor mici la servicii de instruire și consultanță
  O. nr.919/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi mici și mijlocii și cooperație privind constituirea sistemului informațional de piață pentru legume și fructe proaspete
art. 4 alin. (1) pct. 25 si art. 5 alin. (4)


Marți, 27 octombrie 2020, 03:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.