HOTĂRÂRE nr.756 din 3 iulie 2003
privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.102/2004 pentru aprobarea Strategiei de accelerare a atragerii de investiții și privatizării în sectorul de producere a energiei termoelectrice
  O. nr.238/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instrucțiunilor privind elaborarea programului anual de exploatare petrolieră (abrogat prin O. nr.194/2006)
  O. nr.41/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Metodologiei de atestare a competenței tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentații și/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului și a resurselor minerale și de expertizare, precum și a persoanelor fizice care întocmesc documentații și/sau execută lucrări de cercetare geologică și de expertizare (abrogat prin O. nr.122/2006)


Duminică, 24 ianuarie 2021, 09:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.