HOTĂRÂRE nr.1.052 din 4 septembrie 2003
privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.052 din 4 septembrie 2003
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 649/12 sep. 2003
Rectificare: M.Of. nr. 698/6 oct. 2003 text
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.15/1968 Codul Penal al României (abrogata prin L. nr.187/2012)
  L. nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
  L. nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului (abrogata prin L. nr.85/2006)
  L. nr.296/2001 privind extrădarea (abrogata prin L. nr.302/2004)
  L. nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
  L. nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
  L. nr.704/2001 privind asistența judiciară internațională în materie penală (abrogata prin L. nr.302/2004)
  L. nr.756/2001 asupra transferării persoanelor condamnate în străinătate (abrogata prin L. nr.302/2004)
  L. nr.27/2002 pentru ratificarea Convenției penale privind corupția, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999
  L. nr.147/2002 pentru ratificarea Convenției civile asupra corupției, adoptată la Strasbourg la 4 noiembrie 1999
  O.U.G. nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
  L. nr.489/2002 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
  L. nr.509/2002 privind agenții comerciali permanenți (abrogata prin L. nr.71/2011)
  O.U.G. nr.177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților (abrogata prin O.U.G. nr.27/2006)
  L. nr.637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat în domeniul insolvenței (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.91/2013, L. nr.85/2014)
  L. nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor (abrogata prin L. nr.129/2019)
  L. nr.39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate
  L. nr.124/2003 pentru aderarea României la Convenția privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 15 noiembrie 1965
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
  L. nr.175/2003 pentru aderarea României la Convenția privind obținerea de probe în străinătate în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 18 martie 1970
  L. nr.187/2003 privind competența de jurisdicție, recunoașterea și executarea în România a hotărârilor în materie civilă și comercială pronunțate în statele membre ale Uniunii Europene (abrogata prin O.U.G. nr.119/2006)
  L. nr.189/2003 privind asistența judiciară internațională în materie civilă și comercială
  L. nr.215/2003 pentru aderarea României la Convenția privind facilitarea accesului internațional la justiție, încheiată la Haga la 25 octombrie 1980
  L. nr.281/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură penală și a unor legi speciale
  O.U.G. nr.56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate (abrogata prin L. nr.275/2006)
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 698/6 oct. 2003 text


Vineri, 16 aprilie 2021, 10:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.