ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.81 din 18 septembrie 2003
pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței și asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și gazelor naturale pentru populație, precum și unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.206/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței și asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și gazelor naturale pentru populație, precum și unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare (abrogat prin H.G. nr.1.285/2004)
  H.G. nr.1.230/2003 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru subvenționarea energiei termice livrate populației
  L. nr.507/2003 LEGEA bugetului de stat pe anul 2004
  O. nr.1.746/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea execuției bugetare a anului 2003
  L. nr.511/2004 LEGEA bugetului de stat pe anul 2005


Vineri, 05 martie 2021, 13:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.