ORDIN nr.549 din 14 octombrie 2003
al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 210/2003, și a anexei nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condițiile de emitere, gestionarea și folosirea legitimațiilor de călătorie pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.067/2003

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.549 din 14 octombrie 2003
Emitent: Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 783/6 noi. 2003
Temei legal:
  O.G. nr.112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române
art.111
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române
înlocuiește anexa nr. 1
  O. nr.1.067/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 210/2003 (abrogat prin O. nr.2.065/2004)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.2.065/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române, republicată


Marți, 09 martie 2021, 13:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.