DECIZIE nr.1.334/EN din 5 noiembrie 2003
privind procedura de acordare a dreptului de utilizare a codurilor punctelor de semnalizare naționale și internaționale

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.1.334/EN din 5 noiembrie 2003
Emitent: Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 795/11 noi. 2003
Temei legal:
  O.U.G. nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
art.38 alin. (1), (3) si (5), art.44 lit.f) si art. 46 alin. (1) pct.20
Functie activa:
Trimitere la: O.U.G. nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
  L. nr.591/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
  Decizie nr.1.333/EN/2003 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice (abrogat prin Decizie nr.338/2010)
Functie pasiva:
Abrogat: Decizie nr.500/2008 a președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației privind alocarea și utilizarea unor resurse tehnice


Marți, 28 iunie 2022, 06:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.