LEGE nr.469 din 12 noiembrie 2003
privind producerea și valorificarea legumelor, florilor și plantelor ornamentale de seră
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.143/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind aprobarea organizării și funcționării Inspecției de stat pentru controlul tehnic în producerea și valorificarea legumelor și fructelor (abrogat prin O. nr.591/2006)
art.16
  O. nr.174/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind constituirea și recunoașterea grupurilor de producători pentru valorificarea produselor horticole (abrogat prin O. nr.171/2006)
art.16
  H.G. nr.698/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 469/2003 privind producerea și valorificarea legumelor, florilor și plantelor ornamentale de seră
art.26
  O. nr.532/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea Listei standardelor de comercializare pentru legume și fructe proaspete
art.11


Marți, 18 ianuarie 2022, 13:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.