HOTĂRÂRE nr.1.424 din 4 decembrie 2003
pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale (2003-2007)

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.424 din 4 decembrie 2003
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 905/18 dec. 2003
Temei legal:
  H.G. nr.573/1998 privind organizarea și funcționarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci
art.2
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.15/1968 Codul Penal al României (abrogata prin L. nr.187/2012)
  L. nr.26/1990 privind Registrul comerțului
  L. nr.11/1991 privind combaterea concurenței neloiale
  L. nr.64/1991 privind brevetele de invenție
  O.G. nr.21/1992 privind protectia consumatorilor
  L. nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale
  L. nr.16/1995 privind protecția topografiilor circuitelor integrate
  L. nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
  O.G. nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietatii industriale și regimul de utilizare a acestora
  L. nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice
  H.G. nr.573/1998 privind organizarea și funcționarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci
  L. nr.255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante
  O.G. nr.45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii și comercializării neautorizate a fonogramelor (abrogata prin O.G. nr.25/2006)
  O.G. nr.66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială
  O.G. nr.124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor și drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio și video, precum și a programelor pentru calculator (abrogata prin O.G. nr.25/2006)
  L. nr.202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire (abrogata prin L. nr.344/2005)
  H.G. nr.974/2001 pentru aprobarea Programului de cooperare dintre Guvernul României și Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, semnat la București la 7 iunie 2001
  L. nr.624/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii și comercializării neautorizate a fonogramelor (abrogata prin O.G. nr.25/2006)
  O.G. nr.14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice
  L. nr.213/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor și drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio și video, precum și a programelor pentru calculator (abrogata prin O.G. nr.25/2006)
  L. nr.383/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
  L. nr.50/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice
  H.G. nr.406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea entităților din infrastructura de inovare și transfer tehnologic, precum și modalitatea de susținere a acestora
  H.G. nr.442/2003 privind aprobarea unor măsuri pentru atragerea, pregătirea și stabilizarea tinerilor în cercetare
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
  H.G. nr.753/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație (abrogat prin H.G. nr.387/2007)
  H.G. nr.758/2003 privind organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor și a corpului de arbitri (abrogat prin H.G. nr.401/2006)
  L. nr.324/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
  O.U.G. nr.90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.174/2005 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.424/2003 pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale (2003-2007) și privind aprobarea Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale (2005-2007)


Joi, 03 decembrie 2020, 15:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.