LEGE nr.559 din 18 decembrie 2003
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O.G. nr.93/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
art.1 pct. IV.5
  O.G. nr.94/2003 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr. 270/2003 (abrogata prin L. nr.95/2006)
art.1 pct.IV.5
  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
  O.G. nr.95/2003 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
art. 1 pct.V.1
  O.G. nr.1/2004 privind măsuri financiare în sistemul sanitar
art. 1 pct. II poz. 3
  O.G. nr.2/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap (abrogata prin O.U.G. nr.68/2010)
art.1 pct.V.7
  O.G. nr.3/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor și organismelor pentru evaluarea conformității (abrogata prin O.G. nr.23/2009)
art.1 pct.II.15
  O.G. nr.4/2004 privind acordarea de facilități fiscale pentru implementarea proiectelor privind extensia sistemelor de comunicații și informatică ale NATO în România
art.1 pct.VI.5
  O.G. nr.5/2004 pentru completarea art. 41 din Legea nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică (abrogata prin L. nr.254/2010)
art.1 pct.V.4
  O.G. nr.7/2004 pentru modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură (abrogata prin L. nr.281/2010)
art. 1 pct. III. 5
  O.G. nr.8/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
art. 1 pct. VI. 1
  O.G. nr.9/2004 privind unele contracte de garanție financiară
art. 1 pct. II. 8
  O.G. nr.6/2004 privind transferurile transfrontaliere (abrogata prin O.U.G. nr.113/2009)
art.1 pct.II.7
  O.G. nr.10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.91/2013, L. nr.85/2014)
art.1 pct.II.9
  O.G. nr.11/2004 privind producerea, comercializarea și utilizarea materialelor forestiere de reproducere (abrogata prin L. nr.107/2011)
art.1 pct.III.3
  O.G. nr.12/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare în sistemul sanitar
art. 1 pct. II. 3
  O.G. nr.13/2004 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2004
art.1 pct.II.6
  O.G. nr.14/2004 privind autorizarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei de 10,8 miliarde lei Societății Comerciale "Melana IV" - S.A. Săvinești
art.1 pct.II.22
  O.G. nr.15/2004 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni la Societatea Comercială "Aviația Utilitară" - S.A. Iași din proprietatea statului și din administrarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în proprietatea privată a județului Iași și în administrarea Consiliului Județean Iași
  O.G. nr.16/2004 privind modificarea alin. (2) al art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice (abrogata prin L. nr.194/2004)
art.1 pct.V.3
  O.G. nr.17/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 26 ianuarie 2004, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național 1998 RO9803 - RO9807, semnat la București la 30 septembrie 1998
art.1 pct.I
  O.G. nr.18/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră RO 0003 dintre România și Ungaria, semnat la București la 6 noiembrie 2000
art.1 pct.I
  O.G. nr.19/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2001 RO0104 - RO0109, semnat la București la 4 decembrie 2001
art.1 pct.1 pct.I
  O.G. nr.20/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană, referitor la Programul național PHARE 2000 RO0004 - RO0007, semnat la București la 6 noiembrie 2000
art.1 pct.I
  O.G. nr.23/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră RO0002 dintre România și Bulgaria, semnat la București la 6 noiembrie 2000
art.1 pct.I
  O.G. nr.21/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul RO9904 pentru restructurarea întreprinderilor și reconversie profesională (RICOP), semnat la București la 30 decembrie 1999
art.1 pct.I
  O.G. nr.22/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 19 decembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal pentru sprijinul Comunității în domeniul siguranței nucleare în 2001 pentru România - RO 0110, semnat la București la 19 decembrie 2001
Art.1 pct.I
  O.G. nr.24/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate
art.1 pct.IV.7
  O.G. nr.25/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere (abrogata prin O.G. nr.37/2007)
art.1 pct.II.25
  O.G. nr.27/2004 pentru completarea art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
art.1 pct.II.1
  O.G. nr.28/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială
art.1 pct.IV.6
  O.G. nr.26/2004 pentru modificarea și completarea actelor normative de ratificare a memorandumurilor de finanțare ISPA aprobate de Comisia Europeană în perioada 2000-2002
art.1 pct.I
  O.G. nr.29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
art.1 pct.II.3
  O.G. nr.32/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române
art.1 pct.II.31
  O.G. nr.36/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
art.1 pct.II.10
  O.G. nr.31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice
art.1 pct.II.14
  O.G. nr.33/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române de Intervenții și Salvare Navală - ARISN
art.1 pct.II.27
  O.G. nr.34/2004 pentru modificarea și completarea unor dispoziții legale privind serviciile publice de gospodărie comunală
art.1 pct.IV.8
  O.G. nr.35/2004 privind unele măsuri de unificare a activității de transport al țițeiului și produselor petroliere, precum și instituirea drepturilor cuvenite acționarilor societăților comerciale deținute public, cu capital majoritar de stat, aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului
art.1 pct.II.12
  O.G. nr.37/2004 pentru modificarea și completarea reglementărilor privind auditul intern
art.1 pct.II.4
  O.G. nr.39/2004 privind transferul pachetului de acțiuni și al terenurilor deținute de stat la Societatea Comercială "SERPLO" - S.A. în proprietatea privată a județului Prahova și în administrarea Consiliului Județean Prahova
art.1 pct.II 1 si 3
  O.G. nr.38/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
art.1 pct.VII
  O.G. nr.40/2004 pentru modificarea și completarea Legii spitalelor nr. 270/2003 (abrogata prin L. nr.95/2006)
art.1 pct.V.2
  O.G. nr.41/2004 privind înființarea direcțiilor teritoriale de regim silvic și de vânătoare
art.1 pct.III.4
  O.G. nr.43/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România (abrogata prin L. nr.122/2006)
art.1 pct.VI.4
  O.G. nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România
art.1 pct.IV.2
  O.G. nr.45/2004 pentru finalizarea privatizării unor societăți comerciale din portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, aflate în dificultate
art.1 pct.II.23
  O.G. nr.30/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale
art.1 pct.V.5
  O.G. nr.42/2004 privind organizarea activității veterinare
art.1 pct.II.1


Duminică, 28 februarie 2021, 09:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.