LEGE nr.571 din 22 decembrie 2003
privind Codul fiscal
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.47/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 246 alin. (1) lit. i) și alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 246 alin. (1) lit. i) și alin. (2)
  D.C.C. nr.154/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală, precum și a dispozițiilor art. 250 alin. (1) pct. 11 lit. l) și n) și ale art. 257 lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 250 alin. (1) pct. 11 lit. l) și n), precum și ale art. 257 lit. j)
  D.C.C. nr.283/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38 alin. (1) și (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, ale art. 32 alin. (1) și (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, ale art. 37 alin. (1) și (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 26 alin. (1) și (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, precum și ale art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 21 alin. (3) lit. c)
  D.C.C. nr.373/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. II alin. (1) din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală, precum și a dispozițiilor art. 250 alin. (1) pct. 11 lit. l) și n) și ale art. 257 lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 250 alin. (1) pct. 11 lit. l) și n), precum și ale art. 257 lit. j)
  D.C.C. nr.477/2004 asupra excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 252 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 252 alin. (1)
  D.C.C. nr.522/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 141 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 141 alin. (1) lit. f)
  D.C.C. nr.189/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor titlului VII Accize din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și ale art. 190 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
dispozițiile titlului VII Accize
  D.C.C. nr.154/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 185 alin. (31) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 185 alin. (31) lit. b)
  D.C.C. nr.299/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 256 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 256 alin. (3)
  D.C.C. nr.349/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 43, ale art. 46, ale art. 48, ale art. 49, ale art. 52 alin. (1) lit. e), alin. (2) lit. a) și alin. (3), ale art. 56, ale art. 80 alin. (1), ale art. 83 alin. (2), ale art. 84 alin. (1) și (6), ale art. 86, ale art. 89 alin. (2) și ale art. 90 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 43, ale art. 46, ale art. 48, ale art. 49, ale art. 52 alin. (1) lit. e), alin. (2) lit. a) și alin. (3), ale art. 56, ale art. 80 alin. (1), ale art. 83 alin. (2), ale art. 84 alin. (1) și (6), ale art. 86, ale art. 89 alin. (2) și ale art. 90 alin. (1)
  D.C.C. nr.356/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 185 alin. (31) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 185 alin. (31) lit. b)
  D.C.C. nr.199/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2441 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 2441 alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.324/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 249 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 249 alin. (3)
  D.C.C. nr.345/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 249 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 249 alin. (3)
  D.C.C. nr.702/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  D.C.C. nr.857/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 249 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 249 alin. (3)
  D.C.C. nr.884/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  D.C.C. nr.963/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  D.C.C. nr.1.117/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 409 din Codul de procedură civilă, art. 55 alin. (1) și (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și art. 155 din Codul muncii
art. 55 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.1.199/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 183 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 183 alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.32/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 180 alin. (1) lit. b), ale art. 183 alin. (1) lit. c) și ale art. 185 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 180 alin. (1) lit. b), ale art. 183 alin. (1) lit. c) și ale art. 185 alin. (3)
  D.C.C. nr.52/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 268 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 268 alin. (5)
  D.C.C. nr.183/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 268 și ale art. 282 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și ale art. 9 alin. (1) lit. b) și c), ale art. 13 lit. i), ale art. 14 alin. (3), ale art. 15, ale art. 26 alin. (3) lit. b), ale art. 27 alin. (3) lit. h), ale art. 28 alin. (1) și (2), ale art. 31 alin. (3), ale art. 37 lit. d), ale art. 54, ale art. 62 și ale art. 66 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
  D.C.C. nr.240/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 258 alin. (51) și alin. (52) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 258 alin. (51) și alin. (52)
  D.C.C. nr.249/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 lit. a), b) și c), art. 249 alin. (1), (2) și (4), art. 251-256, art. 258-261 și ale art. 263-265 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 248 lit. a), b) și c), art. 249 alin. (1), (2) și (4), art. 251-256, art. 258-261 și ale art. 263-265
  D.C.C. nr.501/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonanței Guvernului nr. 11/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonanței Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru și a Ordonanței Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, ale Ordonanței Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Legii nr. 203/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Normelor metodologice din 13 noiembrie 2002 pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, ale Hotărârii Guvernului nr. 561/2003 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Legii nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă, ale Hotărârii Guvernului nr. 783/2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2005, ale Ordonanței Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru și ale Hotărârii Guvernului nr. 797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2006
  D.C.C. nr.764/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 250 alin. (1) pct. 9 și art. 257 lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 250 alin. (1) pct. 9 și art. 257 lit. l)
  D.C.C. nr.887/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 250 alin. (1) pct. 9 și art. 257 lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 250 alin. (1) pct. 9 și art. 257 lit. l)
  D.C.C. nr.923/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 250 alin. (1) pct. 9 și art. 257 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 250 alin. (1) pct. 9 și art. 257 alin. (1) lit. l)
  D.C.C. nr.917/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonanței Guvernului nr. 11/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997, ale Ordonanței Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 și a Ordonanței Guvernului nr. 12/1998, ale Ordonanței Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997, ale Legii nr. 203/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, ale Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a dispozițiilor cuprinse în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, la titlul IX "Impozite și taxe locale", care a preluat dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, ale Legii nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă, ale Ordonanței Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997
  D.C.C. nr.948/2008 DECIZIA nr. 948 din 23 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2141-2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art.2141-2143
  D.C.C. nr.1.028/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2141-2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
2141-2143
  D.C.C. nr.1.088/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 lit. c), art. 261, art. 263, art. 264 și ale art. 265 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 248 lit. c), art. 261, art. 263, art. 264 și ale art. 265
  D.C.C. nr.1.145/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2141 alin. (1)-(5), art. 2142 și art. 2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 2141 alin. (1)-(5), art. 2142 și art. 2143
  D.C.C. nr.1.131/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 250 alin. (1) pct. 9 și art. 257 lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 250 alin. (1) pct. 9 și art. 257 lit. l)
  D.C.C. nr.1.157/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 771 alin. (6) teza finală
  D.C.C. nr.1.272/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2141, art. 2142, art. 2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 2141, art. 2142, art. 2143
  D.C.C. nr.1257/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 250 alin. (1) pct. 9 și art. 257 lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 250 alin. (1) pct. 9 și art. 257 lit. l)
  D.C.C. nr.1296/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) și art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, art. 103-124 și art. 125-136 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 103-124 și art. 125-136
  D.C.C. nr.78/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 263 alin. (2) pct. 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 263 alin. (2) pct. 5
  D.C.C. nr.124/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1473 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 1473 alin. (6)
  D.C.C. nr.209/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 256 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 256 alin. (3)
  D.C.C. nr.246/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (1)-(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 82 alin. (1)-(3)
  D.C.C. nr.245/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 147, art. 148 și art. 149 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 147, art. 148 și art. 149
  D.C.C. nr.276/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (12) și art. 41 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, precum și ale art. 1 alin. (3), art. 257 și art. 285 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 1 alin. (3), art. 257 și art. 285
  D.C.C. nr.331/2009 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 295 alin. (11) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 295 alin. (11) lit. b)
  D.C.C. nr.602/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 263 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 263 alin. (2)
  D.C.C. nr.766/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 220 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale art. 204 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 204
  D.C.C. nr.804/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  D.C.C. nr.1.069/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 254 alin. (7) și art. 259 alin. (61) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 254 alin. (7) și art. 259 alin. (61)
  D.C.C. nr.1.072/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Legii nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și ale Legii nr. 343/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  D.C.C. nr.1.088/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 249 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 249 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.090/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 263 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 263 alin. (2)
  D.C.C. nr.253/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 48 raportate la cele ale art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 48 raportate la cele ale art. 21
  D.C.C. nr.259/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 263 alin. (2) pct. 7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și art. 7 alin. (1) și (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 263 alin. (2) pct. 7
  D.C.C. nr.389/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 67 alin. (3) lit. a) pct. 1 și 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 67 alin. (3) lit. a) pct. 1 și 2
  D.C.C. nr.518/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 249 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 249 alin. (3)
  D.C.C. nr.940/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 771 alin. (3) și (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 771 alin. (3) și (4)
  D.C.C. nr.941/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1), art. 19, art. 20, art. 21 alin. (2) lit. n) și alin. (4) lit. d), e), g) și l), art. 26, art. 115, art. 137, art. 145, art. 1473, art. 156, art. 1561 și art. 159 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 11 alin. (1), art. 19, art. 20, art. 21 alin. (2) lit. n) și alin. (4) lit. d), e), g) și l), art. 26, art. 115, art. 137, art. 145, art. 1473, art. 156, art. 1561 și art. 159
  D.C.C. nr.892/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 771 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 771 alin. (7)
  D.C.C. nr.890/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 249 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 249 alin. (3)
  D.C.C. nr.893/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 209 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și art. 220 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 209 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.286/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (1)-(4) și art. 34 alin. (15)-(18) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 18 alin. (1)-(4) și art. 34 alin. (15)-(18)
  D.C.C. nr.1.359/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (1)-(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 18 alin. (1) și alin. (2)-(4)
  D.C.C. nr.1.355/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2067 alin. (9) și art. 20628 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 20628 alin. (12), art. 2067 alin. (9)
  D.C.C. nr.1.386/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 771 alin. (6) teza finală
  D.C.C. nr.99/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și ale art. 2441 alin. (5) și art. 20669 alin. (6) și (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 2441 alin. (5) si art. 20669 alin. (6) și (7)
  D.C.C. nr.103/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 256 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și ale art. 75 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 256 alin. (3)
  D.C.C. nr.122/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (1)-(4) și ale art. 34 alin. (7) și (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și ale art. 82 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 18 alin. (1)-(4) și ale art. 34 alin. (7) și (8)
  D.C.C. nr.123/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (3) lit. n) și alin. (4) lit. t) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
art. 21 alin. (3) lit. n) și alin. (4) lit. t)
  D.C.C. nr.118/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 253 alin. (6)
  D.C.C. nr.131/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (1)-(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
art. 18 alin. (1)-(4)
  D.C.C. nr.171/2011 DECIZE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 lit. e), art. 68, art. 69, art. 70 alin. (1) și (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și art. 257 alin. (22) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- art. 41 lit. e), art. 68, art. 69, art. 70 alin. (1) și (4)
  D.C.C. nr.147/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1251 alin. (1), art. 149 și art. 172 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și ale art. 51 din Legea locuinței nr. 114/1996
- art. 1251 alin. (1), art. 149, art. 172 alin. (2)
  D.C.C. nr.184/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1851 alin. (3), art. 193 alin. (2) lit. a), art. 20651 alin. (1), art. 212 alin. (1) și art. 213 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și art. 220 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 1851 alin. (3), art. 193 alin. (2) lit. a) și art. 212 alin. (1), art. 20651alin. (1), art. 213
  D.C.C. nr.186/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1924 alin. (2), art. 20621 alin. (10) și art. 20643 alin. (3) și (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 1924 alin. (2), art. 20621 alin. (10), art. 20643alin. (3) și (4)
  D.C.C. nr.561/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (1)-(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 18 alin. (1)-(4)
  D.C.C. nr.850/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și ale art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- art. 18 alin. (3)
  D.C.C. nr.908/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2441 alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 2441 alin. (11)
  D.C.C. nr.910/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 254 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 254 alin. (7)
  D.C.C. nr.991/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și ale art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- art. 18 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.021/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 113 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și art. 254 alin. (7) și art. 259 alin. (61) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 254 alin. (7), art. 259 alin. (61)
  D.C.C. nr.1.052/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (1)-(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 18 alin. (1) - (4)
  D.C.C. nr.1.101/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 207 lit. f) și art. 208 alin. (7) din Codul fiscal
- art. 207 lit. f), art. 208 alin. (7)
  D.C.C. nr.1.096/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 141 alin. (2) lit. e) și f) și alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal coroborate cu cele ale "pct. 38 alin. (3) și pct. 39 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004"
- art. 141 alin. (2) lit. e) și f) și alin. (3) coroborate cu pct. 38 alin. (3) și pct. 39 alin. (4) din H.G. nr. 44/2004
  D.C.C. nr.1.159/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (2) și (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 18 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.1.161/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (2) și (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 18 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.1.230/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20669 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și art. 220 alin. (22) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 20669 alin. (7)
  D.C.C. nr.1.194/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1473 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și ale art. 116 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 1473 alin. (6)
  D.C.C. nr.1.260/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementareaunor măsuri financiar-fiscale și ale art. 18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 18
  D.C.C. nr.1.344/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, în ansamblu, și a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 12 alin. (5), art. 14, art 15 alin. (1 j lit. a) pct. (ii), alin. (4) si (6), art. 17 alin. (1), (7) și (9), art. 20, art. 22 alin. (2), art. 27 alin. (1), (3) și (4), art. 28 alin. (3) și (4) și art. 29 din aceasta, în special, precum si a dispozițiilor art. 77 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 77 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.400/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 42 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 42
  D.C.C. nr.1.424/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 153 alin. (6) și (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și art. 44 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 153 alin. (6) și (7)
  D.C.C. nr.1.425/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 267 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 267 alin. (4)
  D.C.C. nr.1.432/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 53 și art. 82 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 53 și art. 82
  D.C.C. nr.1526/2011 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 lit. e), art.43 alin. (1) lit. e), art. 68 și art. 70 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 41 lit. e), art.43 alin. (1) lit. e), art. 68 și art. 70 alin. (2)
  D.C.C. nr.1542/2011 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (4) lit. m) și art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și ale art. 119 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 21 alin. (4) lit. m) și art. 145 alin. (2) lit. a)
  D.C.C. nr.35/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 69 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și art. 257 alin. (22) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 69
  D.C.C. nr.68/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (1)-(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 18 alin. (1)-(4)
  D.C.C. nr.77/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (1)-(4) si art. 34 alin. (7) si (8) din Legea nr. 571/2003 privind fcodul fiscal și a dispozițiilor art. 82 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 18 alin. (1)-(4) si art. 34 alin. (7) si (8)
  D.C.C. nr.165/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1473 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și art. 116 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 1473 alin. (6)
  D.C.C. nr.261/2012 asupra excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, ale art. 257 alin. (22) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și ale art. 2963 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 2963 lit. d)
  D.C.C. nr.272/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 153 alin. (6) și (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 153 alin. (6) și (7)
  D.C.C. nr.342/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 771 alin. (6) teza finală
  D.C.C. nr.363/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 lit. e), art. 68, art. 69, art. 70 alin. (1) și (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și ale art. 257 alin. (2) lit. f) și alin. (22) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 41 lit. e), art. 68, art. 69, art. 70 alin. (1) și (4)
  D.C.C. nr.360/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 48 alin. (7) lit. l1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 48 alin.(7) lit.l1)
  D.C.C. nr.399/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 250 alin. (1) pct. 4 si art. 257 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 250 alin. (1) pct. 4 si art. 257 lit. d)
  D.C.C. nr.367/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 251 alin. (81) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 251 alin. (81)
  D.C.C. nr.378/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 127 alin. (1), (2) și (21) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 127 alin. (1), (2) și (21)
  D.C.C. nr.370/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. (1) lit. g), art. 250 alin. (1) pct. 4 si art. 257 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 15 alin. (1)lit. g), art. 250 alin. (1) pct. 4 si art. 257 lit. d)
  D.C.C. nr.438/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 249 alin. (3) și art. 256 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 249 alin. (3) și art. 256 alin. (3)
  D.C.C. nr.413/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. 127 alin. (21) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 127 alin. (21)
  D.C.C. nr.550/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și art. 257 alin. (22) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
art. 41 lit. e)
  D.C.C. nr.843/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 11 alin. (12)
  D.C.C. nr.825/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1121 lit. c) și ale art. 1122 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 1121 lit. c) și ale art. 1122 alin. (5)
  D.C.C. nr.826/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și art. 41 lit. e)din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 41 lit. e)
  D.C.C. nr.869/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 771 alin. (6) teza finală
  D.C.C. nr.921/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 94 alin. (5) teza a doua ultima liniuță din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 94 alin. (5) teza a doua ultima liniuță
  D.C.C. nr.985/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 18
  D.C.C. nr.1.061/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 771 alin. (6) teza finală
  D.C.C. nr.2/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 125, art. 126, art. 127 și art. 150 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. I pct. 25 din Legea nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum și ale Legii nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 125, art. 126, art. 127 și art. 150
  D.C.C. nr.33/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 94 alin. (5) teza a doua ultima liniuță din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 94 alin. (5) teza a doua ultima liniuță
  D.C.C. nr.46/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 263 alin. (2) pct. 1-5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 263 alin. (2) pct. 1-5
  D.C.C. nr.51/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal raportate la cele ale art. 249 alin. (3) și art. 250 alin. (1) pct. 1 din același act normativ
- art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 raportate la cele ale art. 249 alin. (3) și art. 250 alin. (1) pct. 1
  D.C.C. nr.55/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal coroborate cu cele ale art. 249 alin. (3) din același act normativ
- 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 coroborate cu cele ale art. 249 alin. (3)
  D.C.C. nr.330/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (2) și (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 18 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.361/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 253 alin. (1) și (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 253 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.354/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum și ale art. 1451 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal în forma introdusă prin Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 34/2009
- art. 1451
  D.C.C. nr.424/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) și (3) și art. 6 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 5 alin. (1) și (3) și art. 6 alin. (1)
  D.C.C. nr.503/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 256 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 256 alin. (3)
  D.C.C. nr.540/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (1 )-(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
art. 18 alin. (1 )-(4)
  D.C.C. nr.51/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1451 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
art. 1451
  D.C.C. nr.138/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. (1) lit. c) și art. 257 alin. (22) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și cele ale art. 2963 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 2963 lit. d)
  D.C.C. nr.351/2014 DECIZIA nr. 351 din 24 iunie 2014 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29622 alin. (2) și art. 29626alin. (1) lit. b) raportate art. 29618 alin. (3) lit. b) pct. b1 și art. 29621alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 29622 alin. (2) și art. 29626alin. (1) lit. b) raportate art. 29618 alin. (3) lit. b) pct. b1 și art. 29621alin. (1) lit. d)
  D.C.C. nr.387/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2213 alin. (3) lit. a) cu referire la art. 2213 alin. (2) lit. ș) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 2213 alin. (3) lit. a) cu referire la art. 2213 alin. (2) lit. ș)
  D.C.C. nr.447/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 82 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si art. 207 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 82
  D.C.C. nr.452/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) lit. b) și art. 259 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, ale art. 29618 alin. (3) lit. b) pct. b1) raportat la dispozițiile art. 29622 alin. (2) și ale art. 29626 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, precum și ale art. 1201 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 29618 alin. (3) lit. b) pct. b1) raportat la dispozițiile art. 29622 alin. (2) și ale art. 29626 alin. (1) lit. b)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.662/2014 DECIZIA nr. 662 din 11 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- dispozițiile art. 771 alin. (6) teza finală sunt constituționale în măsura în care legea nu îl obligă pe cumpărătorul adjudecatar să facă dovada plății impozitului datorat de înstrăinătorul debitor pentru a-și putea înscrie în cartea funciară dreptul său de proprietate
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.667/2014 DECIZIA nr. 667 din 12 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 771 alin. (6) teza finală
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.681/2014 DECIZIA nr. 681 din 13 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 55 alin. (4) lit. k1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- constată că prevederile art. 55 alin. (4) lit. k1) sunt constituționale în măsura în care se interpretează că nu sunt venituri impozabile, în înțelesul impozitului pe venit, veniturile realizate în mod individual din exercitarea unei profesii libere de către persoanele cu handicap grav sau accentuat
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.45/2015 DECIZIA nr. 45 din 17 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 251 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 251 alin. (9)
  D.C.C. nr.406/2015 DECIZIA nr. 406 din 28 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 771 alin. (3) și alin. (6) tezele a lll-a și a IV-a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 771 alin. (3) și alin. (6) tezele a lll-a și a IV-a
  D.C.C. nr.426/2015 DECIZIA nr. 426 din 9 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. (2) teza a doua din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, art. 249 alin. (1), a sintagmei " Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului" cuprinsă în art. 286 alin. (1)-(3), precum și ale art. 286 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 286 alin. (5), sintagma „Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului” cuprinsă în art. 286 alin. (1)—(3)
  D.C.C. nr.468/2015 DECIZIA nr. 468 din 16 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29622 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 29622 alin. (2)
  D.C.C. nr.504/2015 DECIZIA nr. 504 din 30 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2962 și ale art. 29621 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 2962 și ale art. 29621 alin. (1) lit. d)
  D.C.C. nr.503/2015 DECIZIA nr. 503 din 30 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 258 alin. (51) și (52) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 258 alin. (51) și (52)
  D.C.C. nr.686/2015 DECIZIA nr. 686 din 20 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 53 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 53 alin. (1)
  D.C.C. nr.695/2015 DECIZIA nr. 695 din 20 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 127 alin. (1)-(3) și (8)-(10) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 127 alin. (1)-(3) și (8)-(10)
  D.C.C. nr.697/2015 DECIZIA nr. 697 din 27 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 771 alin. (6) teza finală
  D.C.C. nr.779/2015 DECIZIA nr. 779 din 17 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 53, art. 82 alin. (1), art. 2962-29613 și art. 29615-29620 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. V alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și ordonanța de urgență în ansamblul său, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum si ale art. 119, art. 1201, art. 121, art. 122 și art. 1241 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 53, art. 82 alin. (1), art. 2962- 29613 și art. 29615—29620
  D.C.C. nr.812/2015 DECIZIA nr. 812 din 24 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, art. 671 alin. (5) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și ale art. 55 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 55 alin. (4) lit. a)
  D.C.C. nr.858/2015 DECIZIA nr. 858 din 10 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 2962-29613 și ale art. 29613-29620 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, ale art. V alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si ale art. 119, art. 1201, art. 121, art. 122 și art. 1241 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 2962-29613 și art. 29615-29620
  D.C.C. nr.872/2015 DECIZIA nr. 872 din 15 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art, 2 alin. (2) lit, a), b) și c), art. 53 alin, (1), art. 622 alin. (3) și (4), art. 82 alin. (2), (3) și (5), art. 2962-29613 și art. 29615-29620 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, ale art. V alin. (1) și (6) și art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, și ale ordonanței de urgență în ansamblul său, precum și ale art. 119, art. 1201, art. 121, art. 122 și art. 1241 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. a), b) și c), art. 53 alin. (1), art. 622 alin. (3) și (4), art. 82 alin. (2), (3) și (5), art. 2962—29613 și art. 29615—29620
  D.C.C. nr.903/2015 DECIZIA nr. 903 din 17 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29627 și art. 29628 din Codul fiscal - Legea nr. 571/2003
art. 29627 și art. 29628
  D.C.C. nr.140/2016 DECIZIA nr. 140 din 10 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2213 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 2213 alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.146/2016 DECIZIA nr. 146 din 17 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 249 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 249 alin. (5)
  D.C.C. nr.162/2016 DECIZIA nr. 162 din 24 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 138 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 138 lit. d)
  D.C.C. nr.166/2016 DECIZIA nr. 166 din 24 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29627 și art. 29628 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 29627 și art. 29628
  D.C.C. nr.200/2016 DECIZIA nr. 200 din 7 aprilie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 152 alin. (1)
  D.C.C. nr.280/2016 DECIZIA nr. 280 din 10 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29621 alin. (1) lit. i) și alin. (2), precum și ale art. 29624 alin. (1)-(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 29621 alin. (1) lit. i) și alin. (2), precum și art. 29624 alin. (1)-(4)
  D.C.C. nr.341/2016 DECIZIA nr. 341 din 24 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 253 alin. (6)
  D.C.C. nr.412/2016 DECIZIA nr. 412 din 16 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 771 alin. (3) și (6) tezele a treia și a patra din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 771 alin. (3) și (6) tezele a treia și a patra
  D.C.C. nr.481/2016 DECIZIA nr. 481 din 30 iunie 2016 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 250 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 250 alin. (1) pct. 3
  D.C.C. nr.591/2016 DECIZIA nr. 591 din 13 septembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 258 alin. (5) și (51) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 258 alin. (5) și (51)
  D.C.C. nr.679/2016 DECIZIA nr. 679 din 17 noiembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 61 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 61 alin. (2)
  D.C.C. nr.686/2016 DECIZIA nr. 686 din 24 noiembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 252 alin. (1)-(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 252 alin. (1)-(3)
  D.C.C. nr.784/2016 DECIZIA nr. 784 din 15 decembrie 2016 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (2), art. 86 alin. (4), art. 110 alin. (3) lit. a) și ale art. 111 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum și a prevederilor art. 249 și ale art. 256 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 249 și art. 256
  D.C.C. nr.120/2017 DECIZIA nr. 120 din 9 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 1 alin. (3)
  D.C.C. nr.174/2017 DECIZIA nr. 174 din 21 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 152 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 152 alin. (7)
  D.C.C. nr.211/2017 DECIZIA nr. 211 din 4 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 771 alin. (6) teza finală
  D.C.C. nr.538/2017 DECIZIA nr. 538 din 13 iulie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (1) lit. c), art. 521 alin. (2) și ale art. 83 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 52 alin. (1) lit. c), art. 521 alin. (2) și ale art. 83 alin. (1)
  D.C.C. nr.539/2017 DECIZIA nr. 539 din 13 iulie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2963 lit. a j și d), art. 29621, art. 29622, art. 29625, art. 29627 și ale art. 29628 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 2963 lit. a j și d), art. 29621, art. 29622, art. 29625, art. 29627 și ale art. 29628
  D.C.C. nr.598/2017 DECIZIA nr. 598 din 28 septembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 255 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și a prevederilor art. 111 alin. (1), art. 119 alin. (1), art. 120 alin. (1), art. 1201 alin. (1) și ale art. 1241 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. art. 255 alin. (1)
  D.C.C. nr.599/2017 DECIZIA nr. 599 din 28 septembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29622 și art. 29626 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 29622 și art. 29626
  D.C.C. nr.652/2017 DECIZIA nr. 652 din 17 octombrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 19 alin. (1)
  D.C.C. nr.100/2018 DECIZIA nr. 100 din 1 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2213 alin. (2) lit. ș) și art. 2213 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 2213 alin. (2) lit. ș) și art. 2213 alin. (3) lit. a)
  D.C.C. nr.361/2018 DECIZIA nr. 361 din 31 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20633 alin. (1) lit. b), art. 2213 alin. (2) lit. j), precum și ale art. 2213 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 20633 alin. (1) lit. b), art. 2213 alin. (2) lit. j), precum și ale art. 2213 alin. (3) lit. a)
  D.C.C. nr.401/2018 DECIZIA nr. 401 din 19 iunie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20669 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 20669 alin. (6)
  D.C.C. nr.570/2018 DECIZIA nr. 570 din 20 septembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 461 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 461 (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.635/2018 DECIZIA nr. 635 din 16 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 263 alin. (2) pct. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 263 alin. (2) pct. 4 (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.634/2018 DECIZIA nr. 634 din 16 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29627 alin. (1) lit. e) și ale art. 29630 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 29627 alin. (1) lit. e) și art.296 30 (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.636/2018 DECIZIA nr. 636 din 16 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 127 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 127 alin. (2) (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.637/2018 DECIZIA nr. 637 din 16 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29622 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 29622 alin. (2) (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.729/2018 DECIZIA nr. 729 din 20 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitatea prevederilor art. 127 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, forma în vigoare anterioară Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2009
- art. 127 alin. (2), forma în vigoare anterioară Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2009 (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.731/2018 DECIZIA nr. 731 din 20 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 18 alin.(1) (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.734/2018 DECIZIA nr. 734 din 20 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 127 alin. (21) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 127 alin. (21) (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.735/2018 DECIZIA nr. 735 din 20 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 41 lit. e), art. 43 alin. (1) lit. e) și art. 2963 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 41 lit. e), art. 43 alin. (1) lit. e) și art. 2963 (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.19/2019 DECIZIA nr. 19 din 15 ianuarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 18, (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.94/2019 DECIZIA nr. 94 din 28 februarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2213 alin. (2) lit. i) și alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 2213 alin. (2) lit. i) și alin. (3) lit. a), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.441/2019 DECIZIA nr. 441 din 11 iulie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20669 alin. (6) teza finală si art. 2213 alin. (2) lit. s) si alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 20669 alin. (6) teza finală și art. 2213 alin. (2) lit. ș) și alin. (3) lit. a), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.449/2019 DECIZIA nr. 449 din 11 iulie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 127 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 127 alin. (2), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.469/2019 DECIZIA nr. 469 din 17 septembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 294 alin. (2) lit. b) si alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 294 alin. (2) lit. b) și alin. (3), (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.577/2019 DECIZIA nr. 577 din 1 octombrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 257 lit. i), (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.572/2019 DECIZIA nr. 572 din 1 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 253 alin. (6) și ale art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și ale art. 460 alin. (8) și ale art. 489 alin. (1) și (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
- art. 253 alin. (6) și art. 287, (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.576/2019 DECIZIA nr. 576 din 1 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1471 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
- art. 1471 alin. (1), (respinge ca inadmisibilă)


Miercuri, 08 iulie 2020, 11:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.