LEGE nr.569 din 22 decembrie 2003
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.569 din 22 decembrie 2003
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 240/2003
Publicare: M.Of. nr. 932/23 dec. 2003
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.U.G. nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
modifică: art. 1, art. 2, art. 3, art. 4 alin. (3), art. 6, art. 10 alin. (4); introduce: alin. (4) - (6) la art. 4, alin (11) la art. 7, alin. (5) - (8) la art. 10, alin. (10) la art. 14; abrogă: art. 8, art. 12 pct. 1 - 3, art. 16
dispune republicarea
Trimitere la: L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
  L. nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
  L. nr.53/2003 Codul muncii
  O.U.G. nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
  H.G. nr.839/2003 pentru aprobarea Listei societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat, din sectorul feroviar, care beneficiază de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.886/2003 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat


Joi, 09 decembrie 2021, 03:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.