ORDIN nr.702 din 17 decembrie 2003
al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru prepararea minereurilor

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.702 din 17 decembrie 2003
Emitent: Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
În vigoare: Normele intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicare: M.Of. nr. 8/7 ian. 2004
Temei legal:
  L. nr.90/1996 Legea protecției muncii (abrogata prin L. nr.319/2006)
art. 5 alin. (5) , anexa nr. 2 pct.4


Miercuri, 17 august 2022, 00:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.