ORDIN nr.391 din 22 decembrie 2003
al ministrului economiei și comerțului privind mărfurile supuse licențelor automate la export și import
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.391 din 22 decembrie 2003
Emitent: Ministerul Economiei și Comerțului
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 26/13 ian. 2004
Temei legal:
  H.G. nr.1.526/2003 privind regimul general de export și de import (abrogat prin H.G. nr.1.900/2006)
  H.G. nr.1.527/2003 privind regulile și procedurile în materie de licențe de export și de import (abrogat prin H.G. nr.1.900/2006)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.36.C/1999 al ministrului industriei și comerțului privind regimul de export și import al mărfurilor
totodata, abrogă:
O. nr.235C/1999 al ministrului industriei și comerțului pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului industriei și comerțului nr.36 C/1999 privind regimul de export și import al mărfurilor, cu modificările ulterioare
O. nr.296C/1999 al ministrului industriei și comerțului pentru modificarea Ordinului ministrului industriei și comerțului nr.36C/1999 privind regimul de export și import al mărfurilor
  O. nr.114C/2001 al ministrului afacerilor externe privind monitorizarea pe bază de licență de import automată a importului de mărfuri folosite
  O. nr.104 C/2002 al ministrului afacerilor externe privind instituirea sistemului de licențe de import automate, emise în scop statistic, la importurile de ouă de păsări pentru consum
Trimitere la: L. nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
  O.U.G. nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile (abrogata prin L. nr.211/2011)
  L. nr.300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor (abrogata prin O.U.G. nr.121/2006)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.842/2004 al ministrului economiei și comerțului privind unele măsuri pentru eliminarea licențelor pentru unele produse radioactive
  O. nr.529/2005 al ministrului economiei și comerțului pentru modificarea Ordinului ministrului economiei și comerțului nr. 391/2003 privind mărfurile supuse licențelor automate la export și import (abrogat prin O. nr.837/2006)
Abrogat: O. nr.837/2006 al ministrului economiei și comerțului pentru abrogarea Ordinului ministrului economiei și comerțului nr. 391/2003 privind mărfurile supuse licențelor automate la export și import, cu modificările și completările ulterioare


Sâmbătă, 27 februarie 2021, 23:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.