ORDIN nr.403 din 22 noiembrie 2003
al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind procedura de solicitare și de emitere a licențelor de utilizare a frecvențelor radioelectrice
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.403 din 22 noiembrie 2003
Emitent: Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu
Publicare: M.Of. nr. 100/3 feb. 2004
Temei legal:
  O.U.G. nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
art.10 alin.(2), art.13, art.15 alin.(1), art.21
Functie activa:
Abrogă: O. nr.269/1992 privind autorizarea receptiei cu instalatii individuale sau comunitare a programelor audiovizuale transmise prin sateliti
  O. nr.177/1996 privind autorizarea retelelor VSAT pentru comunicatii in serviciu fix prin satelit
  O. nr.366/1997 privind autorizarea operatorilor publici și a operatorilor independenti de rețele de radiopaging
  O. nr.14/1998 privind autorizarea retelelor de telecomunicații independente
  O. nr.222/1998 al ministrului comunicațiilor privind autorizarea rețelelor și a serviciilor de radiocomunicații cu destinație publică, pentru transmisii vocale și/sau de date, de tip simplex, repetor convențional și semiduplex cu acces multiplu
  O. nr.227/1998 al ministrului comunicațiilor pentru completarea Ordinului ministrului comunicațiilor nr.14/1998 privind autorizarea rețelelor de telecomunicații independente
  O. nr.341/1999 al președintelui Agenției Naționale pentru Comunicații și Informatică privind procedura de selecție a titularilor licențelor pentru rețele și servicii de radiocomunicații cu destinație publică, pentru transmisii vocale și/sau de date, de tip simplex, simplex cu stație coordonatoare, semiduplex cu repetor convențional, semiduplex cu acces multiplu tip "trunked"
  O. nr.263/2001 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind realizarea de sisteme de distribuție, precum și de linii de transmisie de programe audiovizuale în microunde, în benzile de frecvență 2.290-2.335 MHz
Trimitere la: L. nr.74/1996 Legea telecomunicațiilor (abrogata prin O.U.G. nr.79/2002)
  O.G. nr.34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora (abrogata prin O.U.G. nr.111/2011)
  O.U.G. nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
  L. nr.504/2002 LEGEA audiovizualului
  L. nr.591/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
  O. nr.365/2002 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale
  L. nr.402/2003 privind modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.168/2004 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru prelungirea termenului de depunere a cererilor de preschimbare a actelor administrative prin care s-au acordat drepturi de utilizare a spectrului
  O. nr.274/2004 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind unele măsuri legate de încasarea tarifelor de utilizare a spectrului și de emitere a licențelor de utilizare a frecvențelor radioelectrice
Încetare valabilitate: Decizie nr.658/2005 a președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației privind procedura de solicitare și de emitere a licențelor de utilizare a frecvențelor radio (abrogat prin Decizie nr.353/2015)


Sâmbătă, 02 iulie 2022, 19:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.