HOTĂRÂRE nr.44 din 22 ianuarie 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.1.993/2004 al ministrului finanțelor publice și al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor privind aprobarea modelelor formularelor cu regim special în domeniul creanțelor bugetare locale (abrogat prin O. nr.2.052 bis/2006)
art. 256 alin. (1) si (3)
  O. nr.67/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Decont de scutire de accize"
pct.22 si 23 din Norme
  O. nr.107/2005 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului Declarației privind programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distilate de origine agricolă și a Instrucțiunilor pentru întocmirea programului de lucru (abrogat prin O. nr.716/2008)
pct. 11 alin. (2) din Norme referitor la aplicarea prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
  O. nr.723/2005 al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea Normelor tehnice de efectuare a supravegherii vamale la eliberarea și livrarea marcajelor pentru produse accizabile de la Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.
  O. nr.559/2005 al ministrului finanțelor publice privind aplicarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 67/2005 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Decont de scutire de accize"
pct. 21 din Norme
  O. nr.870/2005 al ministrului finanțelor publice privind Registrul de evidență fiscală
  O. nr.949/2005 al ministrului finanțelor publice pentru completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 870/2005 privind Registrul de evidență fiscală
  O. nr.2.691/2010 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (307) "Declarație privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situația în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată", precum și pentru stabilirea modalității de plată a acestor sume (abrogat prin O. nr.3.194/2011)
titlul VI pct. 6 alin. (9)
  O. nr.1.967/2011 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și pentru aprobarea modelului și conținutului unui formular (abrogat prin O. nr.521/2016)
art. 66 alin. (1) lit. d) și e)
  O. nr.1.977/2011 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare (abrogat prin O. nr.700/2012)
art. 66 alin. (15) și (16)
  O. nr.418/2012 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (311) "Declarație privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e)din Codul fiscal" (abrogat prin O. nr.2.224/2013)
art. 12 alin. (3)
  O. nr.418/2012 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea condițiilor privind distrugerea în antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum (abrogat prin O. nr.319/2016)
pct. 73 alin. (6) de la titlul VII
  O. nr.640/2012 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (307) "Declarație privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată" (abrogat prin O. nr.2.223/2013)


Luni, 01 martie 2021, 09:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.