HOTĂRÂRE nr.85 din 29 ianuarie 2004
pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de fond forestier proprietate publică, către agenții economici
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.257/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind componența Comisiei de atestare a agenților economici în activitatea de exploatare forestieră și aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de atestare a agenților economici în activitatea de exploatare forestieră (abrogat prin O. nr.1.126/2005)
art.3 din regulament
  O. nr.280/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea modelului și conținutului formularului de cazier tehnic de exploatare a masei lemnoase
art.13 alin. (7) din regulament
  O. nr.392/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 391/2003 privind predarea spre exploatare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului, care face obiectul vânzării de către Regia Națională a Pădurilor, cu modificările ulterioare
art. 13 alin. (4) din Regulament


Luni, 19 aprilie 2021, 21:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.