ORDIN nr.126 din 18 februarie 2004
al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea modelului de contract-cadru de gestionare a fondurilor de vânătoare specifice fiecărei categorii de gestionari prevăzute de Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996, republicată
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.126 din 18 februarie 2004
Emitent: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 188/4 mar. 2004
Temei legal:
  L. nr.103/1996 Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului (abrogata prin L. nr.407/2006)
art.8 alin.(1) lit.b), art.51 alin.(1)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.103/1996 Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului (abrogata prin L. nr.407/2006)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.509/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare și organizarea licitațiilor pentru atribuirea în gestiune, precum și modificarea și completarea art. 17 din anexele nr. 1-4 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 126/2004 pentru aprobarea modelului de contract-cadru de gestionare a fondurilor de vânătoare specifice fiecărei categorii de gestionari prevăzute de Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996, republicată (abrogat prin O. nr.218/2008)
Abrogat: O. nr.219/2008 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafața fondurilor de vânătoare


Vineri, 21 ianuarie 2022, 08:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.