ORDIN nr.354 din 1 martie 2004
al ministrului finanțelor publice privind Procedura de aprobare a entităților care importă bunuri în baza prevederilor art. 69 lit. a), b), c) și d) și ale art. 82 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.354 din 1 martie 2004
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 205/9 mar. 2004
Temei legal:
  O.G. nr.59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale (abrogata prin L. nr.241/2007)
art.69 lit.a, b, c, d, art.82 alin.1
  O.G. nr.29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
Functie activa:
Abrogă: O. nr.1.664/2003 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Procedurii de desemnare a organizațiilor de stat și a organizațiilor cu caracter caritabil sau filantropic care importă bunuri ce sunt destinate atât utilizării exclusiv pentru nevoile lor de funcționare, cât și pentru realizarea obiectivelor caritabile sau filantropice pe care le urmăresc
Trimitere la: O.G. nr.59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale (abrogata prin L. nr.241/2007)
  L. nr.545/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 59 /2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale (abrogata prin L. nr.241/2007)
  O.G. nr.29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
  O. nr.354/2004 al ministrului finanțelor publice privind Procedura de aprobare a entităților care importă bunuri în baza prevederilor art. 69 lit. a), b), c) și d) și ale art. 82 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.1.330/2004 al ministrului finanțelor publice privind modificarea Procedurii de aprobare a entităților care importă bunuri în baza prevederilor art. 69 lit. a), b), c) și d) și ale art. 82 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 354/2004
  O. nr.315/2005 al ministrului finanțelor publice privind modificarea Procedurii de aprobare a entităților care importă bunuri în baza prevederilor art. 69 lit. a), b), c) și d) și ale art. 82 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 354/2004, cu modificările ulterioare


Duminică, 28 februarie 2021, 08:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.