ORDIN nr.61 din 26 martie 2004
privind punerea în aplicare a regulamentelor și instrucțiunilor Consiliului Concurenței, elaborate în baza Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.61 din 26 martie 2004
Emitent: Consiliul Concurenței
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 288/1 apr. 2004
Temei legal:
  L. nr.21/1996 LEGEA concurenței
art.21 alin. (4) lit.f), art.28 alin. (1),(2) si (3), art.29 alin. (1)
Functie activa:
Abrogă: I./1997 INSTRUCTIUNI cu privire la definirea pietei relevante, in scopul stabilirii partii substantiale de piata
  R./1997 de organizare, funcționare și procedură al Consiliului Concurenței
  R./1997 privind stabilirea și perceperea tarifelor pentru procedurile și serviciile prevazute de Legea concurentei nr.21/1996 și de regulamentele emise pentru aplicarea acesteia
  O. nr.34/1998 pentru aprobarea Instructiunilor, date în aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea nr.21/1996, cu privire la taxa de autorizare a concentrarilor economice
  O. nr.225/2002 privind punerea în aplicare a instrucțiunilor elaborate de Consiliul Concurenței în baza Legii concurenței nr. 21/1996
Modifică: O. nr.34/1997 pentru punerea in aplicare a unor regulamente și instructiuni
Trimitere la: L. nr.21/1996 LEGEA concurenței
  L. nr.143/1999 privind ajutorul de stat (abrogata prin O.U.G. nr.117/2006)
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  O.U.G. nr.60/2001 privind achizițiile publice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  O.G. nr.34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora (abrogata prin O.U.G. nr.111/2011)
  L. nr.212/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  O.U.G. nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
  L. nr.527/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora (abrogata prin O.U.G. nr.111/2011)
  L. nr.591/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
  O.U.G. nr.191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
  O.U.G. nr.192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcționarilor publici
  L. nr.220/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
  L. nr.228/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcționarilor publici
  L. nr.304/2003 pentru serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice (abrogata prin O.U.G. nr.111/2011)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.71/2004 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare, funcționare și procedură al Consiliului Concurenței
  H.G. nr.1.115/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Național de Dezvoltare
  O. nr.197/2004 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare, funcționare și procedură al Consiliului Concurenței
  O. nr.136/2010 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare, funcționare și procedură al Consiliului Concurenței, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 61/2004 privind punerea în aplicare a regulamentelor și instrucțiunilor Consiliului Concurenței, elaborate în baza Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare

dispune republicarea
Abrogat: O. nr.400/2010 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor date în aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice
  O. nr.426/2011 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind stabilirea și perceperea tarifelor pentru procedurile și serviciile prevăzute de Legea concurenței nr. 21/1996 și regulamentele emise în aplicarea acesteia
Modificat: O. nr.424/2011 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind modul de aplicare a regulilor de concurență acordurilor de acces din sectorul de comunicații electronice - cadrul general, piețe relevante și principii
  O. nr.101/2012 privind punerea în aplicare a Regulamentului de organizare, funcționare și procedură al Consiliului Concurentei (abrogat succesiv prin O. nr.377/2017, O. nr.376/2017)


Marți, 28 iunie 2022, 05:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.