ORDIN nr.136 din 26 martie 2004
al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru aprobarea Precizărilor privind aplicarea unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2003

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.136 din 26 martie 2004
Emitent: Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
Publicare: M.Of. nr. 298/5 apr. 2004
Temei legal:
  H.G. nr.1.539/2003 HOTĂRĂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală
art. 19 din norme
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.84/1995 Legea învățământului
  L. nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social
  L. nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă (abrogata prin L. nr.165/2018)
  O.U.G. nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (abrogata prin L. nr.448/2006)
  L. nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
  O.U.G. nr.105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală
  L. nr.41/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală
Functie pasiva:
Abrogat: H.G. nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei


Miercuri, 21 octombrie 2020, 13:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.