ORDIN nr.71 din 15 martie 2004
al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile, metodologia și procedura de stabilire a tarifelor reglementate pentru transportul țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid prin conducte

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.71 din 15 martie 2004
Emitent: Agenția Națională pentru Resurse Minerale
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 307/7 apr. 2004
Temei legal:
  L. nr.134/1995 Legea petrolului (abrogata prin L. nr.238/2004)
art.8 alin. (3)
  H.G. nr.1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr.134/1995 și modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr.1.043/1995 privind unele masuri in domeniul cooperarii cu parteneri straini la explorarea de titei și gaze in Romania
art. 64 alin. (2) din norme
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.134/1995 Legea petrolului (abrogata prin L. nr.238/2004)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.53/2008 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instrucțiunilor privind criteriile, metodologia și procedura de stabilire a tarifelor reglementate pentru transportul prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului


Luni, 19 aprilie 2021, 21:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.