ORDIN nr.74 din 29 martie 2004
al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind modul de raportare și de calcul al valorii producției și redevenței miniere datorate de către titularii actelor de dare în administrare sau de concesiune

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.74 din 29 martie 2004
Emitent: Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 381/30 apr. 2004
Temei legal:
  H.G. nr.1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003
art.119 alin. (2) din norme
Functie activa:
Abrogă: O. nr.110/1998 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instrucțiunilor privind evidența, calculul, plata și raportarea taxelor anuale aferente activității de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale și a redevențelor miniere
Modifică: O. nr.158/1999 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, privind completarea instrucțiunilor referitoare la raportarea taxelor și redevențelor miniere datorate bugetului de stat de către titularii de acorduri petroliere și de licențe și/sau permise miniere
Trimitere la: L. nr.134/1995 Legea petrolului (abrogata prin L. nr.238/2004)
  L. nr.61/1998 Legea minelor (abrogata prin L. nr.85/2003)
  O.U.G. nr.47/2002 de modificare și completare a Legii minelor nr. 61/1998 și a Legii petrolului nr. 134/1995 (abrogata prin L. nr.238/2004)
  L. nr.85/2003 LEGEA MINELOR
  O. nr.281/2004 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea modelului și conținutului formularului 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.211/2007 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor tehnice privind modul de raportare și de calcul al valorii producției și redevenței miniere datorate de către titularii actelor de dare în administrare sau de concesiune, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 74/2004 (abrogat prin O. nr.198/2009)
Abrogat: O. nr.198/2009 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind modul de evidență, raportare, calcul și plată a taxei pe activitatea minieră și a redevenței miniere


Luni, 19 aprilie 2021, 20:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.