ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.26 din 29 aprilie 2004
privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.26 din 29 aprilie 2004
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.442/2004 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 398/2004
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intra în vigoare la: 30.04.2004
Publicare: M.Of. nr. 385/30 apr. 2004
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.72/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societății Comerciale "Șantierul Naval" - S.A. Constanța
introduce alin. (3) si (4) la art.3, art.111
Trimitere la: O.G. nr.13/1995 privind unele masuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome și a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare și de imbunatatire a decontarilor in economie (abrogata prin O.U.G. nr.10/1997)
  O.U.G. nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale
  L. nr.143/1999 privind ajutorul de stat (abrogata prin O.U.G. nr.117/2006)
  O.U.G. nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate (abrogata prin L. nr.297/2004)
  L. nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
  L. nr.525/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate (abrogata prin L. nr.297/2004)
  O.U.G. nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
  O.U.G. nr.53/2003 privind subvenționarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcția de locuințe prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe (abrogata prin O.U.G. nr.105/2005)
  L. nr.569/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
Functie pasiva:
Modificată: O.G. nr.50/2004 pentru reglementarea unor măsuri cu privire la finalizarea privatizării unor societăți comerciale aflate în dificultate
modifică art.34
Aprobată cu modificări: L. nr.442/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări
modifică art. 7 alin. (1) lit.c), art.26 alin. (1) lit.a), art.26 alin. (4), (6), (8), (9), (11) si (16), art.27, art.32, art.38, art.40 alin. (3), art.43, art.48, art.49; introduce art.311 - 317, art.331, art.421, art.431, art.501, art.53 - 55; abrogă art. 9 alin. (3) lit.c), art.26 alin. (18), art.34
Referită de: H.G. nr.2.377/2004 privind aprobarea Listei societăților comerciale care s-au aflat în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului și care beneficiază de măsurile de restructurare la privatizare a datoriilor societăților comerciale către creditorii bugetari și Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, în conformitate cu prevederile art. 50 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări
Modificată: O.U.G. nr.26/2005 privind abrogarea dispozițiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor bugetare restante
abrogă art. 2 lit.b) si d)-f), art. 26, art. 27, art. 314, art. 315, art. 32-331 si art. 37-42
  O.U.G. nr.54/2005 pentru modificarea art. 48 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări
- modifică art. 48
  L. nr.325/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art. 48 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări
- modifică art. 48
Vezi si: D.C.C. nr.823/2008 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81-85 de la articolul unic pct. 19 (art. 53 pct. 5) din Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări
- art. 53 pct. 5


Vineri, 22 octombrie 2021, 13:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.