DECIZIE nr.81 din 2 martie 2004
referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) și (2), art. 15 și art. 38 alin. (2) lit. y) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, ale art. 31 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale, ale art. 1 alin. (1) și (2) și art. 2 lit. c) și d) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, ale art. 12 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.81 din 2 martie 2004
Emitent: Curtea Constituțională
În vigoare: Intra în vigoare la: 06.05.2004
Publicare: M.Of. nr. 408/6 mai. 2004
Functie activa:
Respinge excepția de neconstituționalitate: O.G. nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național (abrogata prin L. nr.46/2008)
art. 12 alin. (1)
  O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
art. 1 alin. (1) și (2) și art. 2 lit. c) și d)
  L. nr.215/2001 Legea administrației publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
art. 3 alin. (1) și (2), art. 15 și art. 38 alin. (2) lit. y)
  O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale (abrogata prin L. nr.273/2006)
art. 31 alin. (1) - (3)


Duminică, 22 mai 2022, 19:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.