ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.31 din 14 mai 2004
pentru aprobarea suplimentării cu suma de 1.215 miliarde lei a programului "Dezvoltarea durabilă a zootehniei și a eficienței sectorului de producție animalieră, precum și reabilitarea sectorului piscicol din România"
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.358/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 87/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creșterea producției animaliere și a efectivelor de animale, cu modificările și completările ulterioare


Sâmbătă, 26 septembrie 2020, 09:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.