HOTĂRÂRE nr.837 din 27 mai 2004
privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.837 din 27 mai 2004
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 503/4 iun. 2004
Temei legal:
  O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
Art. 5 alin. (3) si (5)
  O.U.G. nr.23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
Art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (2)
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.678/2001 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
  H.G. nr.1.217/2001 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare
  H.G. nr.627/2002 privind aprobarea numărului de autoturisme și a consumului de carburanți pentru activitățile specifice desfășurate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare
  H.G. nr.1.073/2002 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.217/2001 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare
Trimitere la: O.U.G. nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale
  O.U.G. nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
  O.G. nr.25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale
  O.U.G. nr.25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
  O.U.G. nr.23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.115/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Național de Dezvoltare
completează în mod corespunzator
  H.G. nr.1.774/2004 pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
modifică art.4 alin.(2)
  H.G. nr.110/2005 privind modificarea componenței Consiliului de supraveghere și îndrumare a activității Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
înlocuiește anexa
  H.G. nr.277/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și în administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
modifică art. 2
  H.G. nr.344/2005 privind modificarea componenței Consiliului de supraveghere și îndrumare a activității Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
- modifica anexa
  H.G. nr.1.919/2006 pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
- art.4 alin.(2)
  H.G. nr.496/2007 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
- înlocuiește anexa; introduce alin.(2) la art.2
  H.G. nr.858/2007 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului în administrarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
- modifică art. 2
  H.G. nr.1.323/2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
- modifică anexa
  H.G. nr.68/2008 pentru modificarea și completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
- modifică art. 4 alin.(2); introduce alin.(21) la art. 4
  H.G. nr.875/2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
- modifică anexa
  H.G. nr.311/2009 pentru revocarea și numirea președintelui și a unor membri ai Consiliului de supraveghere și îndrumare a activității Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, precum și înlocuirea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
- înlocuiește anexa
  H.G. nr.1.436/2009 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
- modifică art. 4, art. 6 alin. (2), art. 11; introduce alin. (3) la art. 6; abrogă art. 9 alin. (2)
  H.G. nr.368/2010 privind revocarea unor membri ai Consiliului de supraveghere și îndrumare a activității Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
- modifică art. 4; înlocuiește anexa
  H.G. nr.722/2010 privind revocarea și numirea președintelui Consiliului de supraveghere și îndrumare a activității Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
- înlocuiește anexa
  H.G. nr.201/2011 privind revocarea și numirea unui membru al Consiliului de supraveghere și îndrumare a activității Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
- modifică art. 2 alin. (2), art. 7 alin. (1); abrogă art. 11; înlocuiește anexa
  H.G. nr.374/2012 privind revocarea și numirea unor membri ai Consiliului de supraveghere și îndrumare a activității Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
- înlocuiește anexa
  H.G. nr.693/2012 privind revocarea și numirea unor membri ai Consiliului de supraveghere și îndrumare a activității Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
- înlocuiește anexa
  H.G. nr.863/2012 privind revocarea și numirea unui membru al Consiliului de supraveghere și îndrumare a activității Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
- înlocuiește anexa
  H.G. nr.177/2013 privind revocarea și numirea unor membri ai Consiliului de supraveghere și îndrumare a activității Autorității pentru Administrarea Activelor Statului și pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
- înlocuiește anexa
  H.G. nr.586/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 368/2010 privind revocarea unor membri ai Consiliului de supraveghere și îndrumare a activității Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
- modifică art. 4
  H.G. nr.252/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 368/2010 privind revocarea unor membri ai Consiliului de supraveghere și îndrumare a activității Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
- modifică art. 4 alin. (1)


Marți, 18 ianuarie 2022, 21:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.