LEGEA nr.238 din 7 iunie 2004
petrolului
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.1.928/2004 privind aprobarea unor acorduri de concesiune petrolieră și a unor acte adiționale, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională a Petrolului "Petrom" - S.A.
art.31 alin. (1) si (3)
  O. nr.238/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instrucțiunilor privind elaborarea programului anual de exploatare petrolieră (abrogat prin O. nr.194/2006)
art. 54 lit. j)
  H.G. nr.2.075/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004
art.63
  H.G. nr.2.178/2004 privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru dezvoltare-exploatare și exploatare petrolieră în perimetrele DEE V - 9 Ciofrângeni, DEE V - 10 Cudalbi, DEE V - 19 Iecea Mare, DEE V - 21 Mălini, DEE V - 22 Manasia, DEE V - 25 Orțișoara, DEE V - 33 Socu, DEE V - 34 Sânmartin Sud și DEE V - 35 Tomnatec, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Amromco Energy L.L.C.
art. 31
  H.G. nr.2.179/2004 privind aprobarea Acordului de concesiune pentru exploatare petrolieră în perimetrul DEE V - 32 Sinești, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L.
art. 31
  H.G. nr.2.180/2004 privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la acordul de concesiune a 14 perimetre de explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră, referitor la perimetrul RG 03 Transilvania Sud, încheiat de Agenția Națională pentru Resurse Minerale cu Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. și Compania WINTERSHALL AKTIENGELLSCHAFT
art. 31
  H.G. nr.2.181/2004 privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la acordul de concesiune a 14 perimetre de explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.
art. 31
  H.G. nr.2.283/2004 privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul E V-2 Bârlad, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Regal Petroleum plc.
art. 31
  H.G. nr.2.390/2004 privind aprobarea acordurilor de concesiune a 22 de perimetre de dezvoltareexploatare și exploatare petrolieră, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaș
  O. nr.34/2005 al ministrului economiei și comerțului privind calcularea prețului mediu ponderat de achiziție a gazelor naturale din import pentru anul 2004, aplicabil la valorificarea gazelor naturale noi din producția internă în anul 2005
  O. nr.61/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor petroliere oferite pentru concesiune prin apel public de ofertă, Runda a VII-a/2005
art. 29 alin. (1)
  O. nr.66/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind elaborarea programului anual de exploatare petrolieră (abrogat prin O. nr.194/2006)
art.54 lit.j)
  O. nr.462/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 873/141/2004 privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale
art.26 alin. (2) si (3)
  O. nr.463/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale
art.26 alin. (2) si (3)
  O. nr.89/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea modelului-cadru al Procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor în domeniul efectuării de operațiuni petroliere
art. 54 lit. j)
  O. nr.105/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor de transport al țițeiului prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului (abrogat prin O. nr.201/2006)
art. 19 și art. 20 alin. (4)
  O. nr.11/2011 al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și comerțului, al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 102.136/530/97/2006 privind valorificarea cantităților de gaze naturale pe piața internă și măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale
  O. nr.8/2011 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind avizarea operațiunilor petroliere de conservare, abandonare și, respectiv, de ridicare a abandonării/conservării sondelor de petrol
  O. nr.19/2011 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului
art. 19, art. 20 alin. (4)
  H.G. nr.188/2012 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 18 VAMA VECHE, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Chevron România Holding B.V.
art. 31 alin. (1)
  H.G. nr.189/2012 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 19 ADAMCLISI, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Chevron România Holding B.V.
art. 31 alin. (1)
  H.G. nr.190/2012 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 17 COSTINEȘTI, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Chevron România Holding B.V.
art. 31 alin. (1)
  O. nr.1370/2012 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al presedintelui Autoritatii Nationale de Regelementare in Domeniul Energiei si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 1284/27/160/2011 privind valorificarea cantitatilor de gaze naturale pe piata interna si unele masuri pentru intarirea disciplinei in sectorul gazelor naturale (abrogat prin O. nr.622/2012)


Marți, 09 martie 2021, 12:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.