LEGE nr.33 din 27 mai 1994
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.1087/2002 privind declararea utilității publice pentru lucrarea de interes național "Amenajarea hidroenergetică Surduc-Siriu"
  H.G. nr.1.400/2002 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrarea de interes național "Varianta nouă DN 24, sector km 46+500 - km 51+562"
  H.G. nr.1.128/2003 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrarea de interes național "Reabilitarea și modernizarea liniei C.F. Craiova - Calafat, componentă a coridorului IV Pan European (Ramura sudică)"
  H.G. nr.168/2004 privind declararea utilității publice pentru lucrarea de interes național "Reabilitarea și modernizarea liniei C.F. Craiova-Calafat, componentă a Coridorului IV paneuropean (Ramura sudică)"
art.7 alin.(1)
  H.G. nr.297/2004 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrarea de interes național "Retehnologizarea stației 400 kV Slatina"
  H.G. nr.522/2004 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrarea de interes național "Racorduri la rețeaua de metrou din București, Tronson I: N. Grigorescu (Sălăjan)- Linia de centură și Tronson II: Gara de Nord- Basarab-Laromet"
art.9
  O. nr.93/2004 al președintelui Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie pentru modificarea Instrucțiunilor privind întocmirea documentației cadastrale tehnice necesare la înscrierea cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară a actelor și faptelor juridice referitoare la terenuri și construcții, aprobate prin Ordinul președintelui Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie nr. 946/2000 (abrogat prin O. nr.634/2006)
Art. 12
  H.G. nr.968/2004 privind constituirea Comisiei pentru soluționarea întâmpinărilor persoanelor propuse pentru expropriere în vederea realizării investiției de interes național "Amenajarea hidroenergetică a râului Strei pe sectorul Subcetate - Simeria"
  H.G. nr.1.003/2004 privind declararea utilității publice pentru lucrarea de interes național "Racorduri la rețeaua de metrou din București, tronson I: N. Grigorescu (Sălăjan)-linia de centură și tronson II: Gara de Nord-Basarab-Laromet
  H.G. nr.1.220/2004 privind declararea utilității publice pentru lucrarea de interes național "Retehnologizarea stației 400 kV Slatina" din cadrul obiectivului de investiții - Mărirea gradului de siguranță a Sistemului energetic național prin retehnologizarea stației 400/220kV Slatina, județul Olt
  H.G. nr.2.345/2004 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrarea de interes național "Mărirea gradului de siguranță a instalațiilor aferente stației 400/220/110kV Sibiu Sud", județul Sibiu
  H.G. nr.665/2005 privind numirea președintelui și înlocuirea unui membru al Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrarea de interes național "Mărirea gradului de siguranță a instalațiilor aferente stației 400/220/110 kV Sibiu Sud", județul Sibiu, din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.345/2004
  H.G. nr.715/2005 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrarea de interes național "LEA 400 kV Oradea-Békéscsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MV Ar în stația 400 kV Oradea Sud. Echipamente de telecomunicații și teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea-Békéscsaba"
  H.G. nr.1.003/2010 privind constituirea Comisiei pentru soluționarea întâmpinărilor persoanelor fizice și juridice propuse pentru expropriere în vederea realizării lucrării de interes național "Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronson Drumul Taberei-Universitate"
art. 15
  H.G. nr.92/2011 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a lucrării de interes național "Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Roșia de Jiu, județul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone lignit/an"
  H.G. nr.342/2011 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrarea de interes național "Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Universitate - Pantelimon"
  H.G. nr.592/2011 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrarea de interes național "Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Jilț Nord la o capacitate de producție de 4.500 mii tone/an"


Luni, 19 aprilie 2021, 20:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.